Pripremne vode za bazene

Zagrijana rashladna voda rijetko se iz razloga troškova ili pak ekoloških razloga izravno odvodi u odvodni kanal. Pomoću rashladnog tornja vlasnik odvodi toplinsku energiju koja se ne da preraditi u okolni zrak – tako se štedi više od 95% vode. S toga gledišta rashladni tornjevi su ekološki prihvatljivi i istodobno pridonose ekonomičnom poslovanju poduzeća. Pridržavanje graničnih vrijednosti treba se zajamčiti preko postrojenja za hvatanje mulja (taloga) uz ispravnu pripremu vode za napajanje. Budući da se kod rashladnih tornjeva na bazi ishlapljivanja voda koja se treba ohladiti štrca preko sustava za raspodjeljivanje vode, te iscuri ili se izlije putem tijela za punjenje, u sustavu dolazi do promjena tvari koje su sadržane u vodi. Te promjene mogu uzrokovati taloženja tvrdoća, koroziju, stvaranje algi i sluzi. Talog koji pri tome nastaje stalno oštećuje funkciju cjelokupnog postrojenja, što dovodi do:

– pogoršanja prijelaza topline ili hladnoće
– povećanih tlačnih gubitaka kroz poprečna suženja
– začepljenja sapnica (mlaznica), ventila i rashladnih kanala.

To rezultira sljedećim posljedicama: veća potrošnja energije i vode, funkcijske smetnje i zastoj u proizvodnji, povećani radovi održavanja, uništavanje važnih dijelova postrojenja. Stoga se mora koristiti svrhovita priprema vode. Koriste se sljedeći postupci:

– uređaji za umekšavanje
– djelomično ili potpuno uklanjanje soli (desalinizacija) postupkom obrnute (reverzne) osmoze ili zamjenom iona
– doziranje biocida, korozijskih inhibitora i stabilizatora tvrdoće, dispergatora
– automatika desalinizacije
– UV-uređaji za dezinfekciju
– ozonski uređaji za dezinfekciju i razgradnju (uklanjanje) biofilmova

Ozonsko tretiranje

Posljednju točku koju smo ovdje naveli potrebno je nešto opširnije prikazati. Ozonski uređaj (postrojenje) pruža vlasniku rashladnog tornja osobito ekološki prihvatljivu tehnologiju. Ozon se proizvodi neposredno na mjestu uporabe u postrojenjima za njegovu proizvodnju i automatski se dozira, odnosno dodaje, ovisno o potrebama, cirkulirajućoj rashladnoj vodi. Broj kolonija klica u rashladnim sustavima jasno se može reducirati pomoću ozona. Kompletan biološki svijet može se znatno reducirati za nekoliko tjedana putem ozonskog tretmana, a za nekoliko mjeseci često u potpunosti.

Ozon se proizvodi na licu mjesta u specijalnom uređaju za njegovu proizvodnju od udjela kisika u atmosferskom zraku ili kod jako velikih rashladnih sustava od tehničkog kisika, te se onda preko djelotvornog sustava miješanja unosi u rashladnu vodu. Kod kompaktnog uređaja za pripremanje rashladne vode Coolzon voda se priprema u dva stupnja u neovisnom optoku: postrojenje transportira vodu rashladnog tornja iz bazena rashladnog tornja prvo preko pješčanog filtra i unosi ozon u vodu koja je prethodno filtrirana. Voda premještena pomoću ozona u konačnici se vraća u bazen rashladnog tornja. Unos ozona kontinuirano se nadgleda. Ako je rashladni toranj isključen, ali se nalazi u spremnosti za pogon, onda sklopka za zaustavljanje ili mirovanje brine za prisilno postupanje sa stajaćom vodom. Na raspolaganju stoji i UV-tehnika i ozonska tehnika.

Voda u kotliću

Postrojenja za pripremu vode koja nedostaju ili nisu stručno planirana i izvedena izazivaju funkcijske smetnje kroz taloženja koja zaustavljaju toplinu (gubitak energije, termičko preopterećenje) i kroz koroziju (razaranje materijala kotlića, malu pogonsku spremnost, gubitak vrijednosti, visoke troškove popravka itd.). Treba se razraditi prikladno rješenje koje će se uskladiti sa snagom kotlića, sastavom sirove ili prirodne vode i zahtjevima koji se postavljaju za kvalitetu vode za punjenje i one koja je u optoku. Na raspolaganju stoje sljedeći postupci:

– umekšavanje
– desalinizacija postupkom obrnute (reverzne) osmoze
– termičko otplinjavanje
– doziranje korekcijskih fosfata, vezivnih sredstava za kisik ili inhibitora. Pri tome se trebaju uzeti u obzir sljedeći       čimbenici:
– realistična bilanca za unos kisika
– troškovi i ekološka prihvatljivost pripreme
– osiguranje podnošljivosti materijala
– pojednostavnjeni mjerni postupci za kontrolu i pridržavanje specifičnih vrijednosti sukladno.

• fleksibilnost kod odabira sredstava za kondicioniranje

Voda za bazene

Ne samo u privatnim bazenima, već i u javnom bazenu, u wellness području hotela ili u bolničkom bazenu za hodanje, postavljaju se sasvim osobiti zahtjevi kvaliteti pripreme vode jer gosti bazena unose znatne količine organskih i anorganskih onečišćenja kao i klica i uzročnika bolesti u vodu bazena. Preko opterećenja putem frekventnosti posjećivanja bazena (broj gostiju na bazenu po m³ volumena vode bazena i satu) znatno se utječe na vrstu i količinu onečišćenja kroz npr. sljedeće čimbenike:

Temperatura vode:

S rastućom temperaturom vode povećava se onečišćenost vode.

Dobna struktura gostiju bazena:

U plitkim bazenima koje koriste mlađa i starija djeca, kao i u onim bazenima koje pretežito koriste stariji ljudi, konstatira se znatno veći unos onečišćenja, osobito u obliku tvari koje sadrže dušik (mokraća).

Način korištenja bazena: U bazenima za hodanje i provođenje terapije nekontinentnih osoba (nemogućnost kontroliranja mokraće i stolice) kakvi postoje u bolnicama, specijalnim školama, rehabilitacijskim centrima itd. mora se računati sa znatno većim onečišćenjima.
Ugradnje u bazenima, odnosno razne naprave za atraktivnosti na vodi: Kroz postrojenja za masažu koja se nalaze ispod vode i atrakcije s kombiniranim pogonom na zrak i vodu, kao što su vrutci na dnu bazena, klupe za ležanje, whirlpools itd. preko kože gostiju dodatno u vodu ulaze razna onečišćenja.
Iz mnogobrojnih istraživanja poznata su sljedeća onečišćenja kao prosječne količine po gostu:
organska i anorganska onečišćenja između 0,5 do 1 grama u obliku dlaka, dijelova kože, sline, sluzi nosa i ždrijela, znoja, dijelova izmeta, masti (krema), ostataka sapuna itd.

cca 55 ml mokraće – u tome je sadržano 1 do 1,5 g dušičnog mokraćnog spoja – kroz svjesno slabljenje ili nesvjesno uslijed kontrakcije mišića kod promjene iz toplije temperature okoline u hladniju temperaturu bazena, nadalje izlučivanje dušičnog spoja putem kože
između 100 milijuna i 3 milijarde klica, već prema vrsti onečišćenja.
Kako bi se gostu u svako doba ponudila higijenski besprijekorna voda i ona koja udovoljava estetskim zahtjevima, unesena onečišćenja stalno se moraju filtrirati, odnosno uklanjati u postupku kružnog toka.

Pored postrojenja za pripremu vode koje je učinkovito, tj. dobro funkcionira za iznos onečišćenja iz bazena, kao i ujednačeno raspodjeljivanje čiste vode i sredstava za dezinfekciju u bazenu potrebno je djelotvorno strujanje u bazenu, odnosno učinkovita hidraulika bazena. Priprema (tj. pročišćavanje) i hidraulika bazena su stoga jednako važni i na njih se treba obratiti pozornost kod planiranja objekta.

Javna kupališta

Prvi korak u postupku je dodavanje koagulacijskih sredstava, kako bi se mogla filtrirati kolodijalno rastopljena onečišćenja u postrojenju za filtriranje. Nakon toga slijedi dodavanje vodi pH-korekcijskih kemikalija. Optimalna pH-vrijednost za vode bazena nalazi se između 7,2 i 7,6, dakle blizu neutralne točke. Preniska pH-vrijednost (\’kisela voda\’) generalno povisuje opasnost od korozije za sve materijale koji su upotrijebljeni u bazenu i još k tomu uzrokuje nadražaje kože i očiju. Previsoka pH-vrijednost (\’alkalna voda\’) također je uzrok nadražaja kože i očiju, pospješuje rast algi i sprečava djelovanje većine dezinfekcijskih sredstava. Visoka pH-vrijednost povoljna je za taloženje vapnenca. Da bi se pH-vrijednost stalno zadržala u povoljnom području, nudi se uporaba automatskih sustava za doziranje. Ovakva postrojenja mjere pH-vrijednost i redoks-vrijednost vode bazena, uspoređuju mjerne vrijednosti s podešenim očekivanim ili zadanim vrijednostima i automatski doziraju odgovarajuće kemikalije.

Drugi korak u postupku (opcionalno) jest dodavanje ozona cirkulirajućoj vodi. Ozon oksidira organske i anorganske tvari koje se nalaze u vodi, osim toga time se ubijaju uzročnici bolesti i uništavaju virusi. Ozoniranje cirkulirajuće vode odvija se unutar uređaja za miješanje ozona.

Kako bi se djelovanje ozona u potpunosti iskoristilo, ostaje za vodu koja se treba pripremiti definirano vrijeme u reakcijskom spremniku koji slijedi. Treći korak u postupku je apsorpcijska filtracija (optimalno s automatskim uređajem za povratno ispiranje). Kroz specijalno punjenje filtara zadržavaju se sve nečistoće kao što su koloidi, koagulacijske i oksidirane tvari koje opterećuju, kao i uzročnici bolesti. Uklanja se još eventualno postojeći višak ozona. Četvrti korak u postupku je dodavanje klora u svrhu dezinfekcije. Dodavanje klora u obliku natrijevog hipoklorita, lužine, automatski je regulirano. Svi električni uređaji i armature unutar postrojenja za pripremu (pročišćavanje) nadziru se i njima se upravlja preko središnjeg rasklopnog ormara. Peti korak u postupku je od osobitog značaja za starije bazene kako bi se ispunili propisi u pogledu sadržaja vezanog klora. Budući da instituti za zdravstvo u današnje vrijeme strože nadgledaju pridržavanje graničnih vrijednosti, postoji upravo kod starijih bazena potreba za djelovanjem. Specijalno za sanaciju tih bazena BWT je razvio UV-seriju postrojenja (uređaja) Bewades MD. Pomoću UV-zračenja pouzdano se uklanjaju kloramini i trihalogen-metani.

U usporedbi s drugim sanacijskim postupcima, poput doziranja s aktivnim ugljičnim prahom, novi uređaji nude prednosti u pogledu pogonskih troškova, ali i posluživanja. Naravno, tako je bilo i ostalo, uporaba ozona je najelegantnija mogućnost za izbjegavanje vezanog klora. Jer, kod tog postupka uopće se ne radi prvo o stvaranju kloramina, jer se kroz ozon sve unesene opterećujuće tvari s kojima klor može reagirati stvaranjem kloramina, unutar uređaja za pripremu i cirkuliranje oksidativno mogu ukloniti.

U postojećim bazenima najčešće je iz razloga nedostatka prostora teško ugraditi ozonske uređaje. Zato je koncipirano Bewades MD-postrojenje. S tom tehnikom sada je i u tim bazenima moguće uklanjanje problema s vezivanjem klora.

Upravljanje higijenom

Planeri i obrtnici prije su mogli bez problema i neometano raditi svoj posao. Rješavali su npr. probleme puknute cijevi vodovoda za vodu za piće. Danas hoteli često zjape prazni, sportski objekti su izvan funkcije jer je npr. u tuševima ustanovljena prevelika količina legionela. Ili neki industrijski pogon mora računati s tim da će morati obustaviti svoju proizvodnju zbog oblaka klica u rashladnim tornjevima. Očigledno je: financijski, ali i pravni rizik enormno je porastao za planera, obrtnika i vlasnika. Kod planiranja i instaliranja nekog postrojenja s vodom za piće trebalo bi se imati u vidu da je važno da svi surađuju kao jedan tim i stvaraju jednu \’čvrstu pravnu organizaciju\’. Pri tome se radi o tome – pojednostavnjeno rečeno – da se izbjegne prigovor nehaja ili predumišljaja. Jer danas se ne radi samo o procjenjivanju tehničkih pitanja; radi se o pitanju ljudskog zdravlja.

\’Rizična procjena kvalitete pitke vode\’ koja na bilo koji od mogućih načina dolazi u kontakt s ljudima (hranom, kod tuširanja) za sve odgovorne za tehniku zgrada nekog projekta minimalna je pravna mjera.

Pri tome je apsolutno nevažno na koji način voda ugrožava zdravlje čovjeka (voda za piće, za ovlaživanje u klimatizacijskoj tehnici, voda koja se nalazi u rashladnom tornju ili u atrakcijama koje se nalaze u bazenima), na temelju dimenzije rizika, koji mogu proizaći iz zahtjeva propisa za vodu za piće, planeri, instalateri i vlasnici moraju učiniti sve kako bi te rizike sveli na najmanju moguću mjeru. A minimalizacija rizika praktično znači, u pogledu eventualnih pravnih sporova, da je poduzeto sve za sprečavanje eventualnih šteta što se može tehnički i organizacijski dokumentirati.

S jedne strane se misli na organizacijske mjere, a s druge strane se imaju u vidu svi uređaji koji se koriste za higijenu pitke vode. Pomoću \’pravno čvrste organizacije\’ vlasnik može dokazati da je učinio sve što je u njegovoj moći kako bi spriječio eventualni slučaj štete.
Velika prednost takvog načina postupanja, pored svih pravnih aspekata je i zahtjev \’higijena vode = prevencija zdravlja\’ koje je na taj način stvarno zajamčeno za sve sudionike.

www.masmedia.hr