Više od 130 mil. eura za zaštitu okoliša

U razdoblju 2007. – 2013. za Hrvatsku je namijenjeno čak 130 mil. eura iz europskog IPA-programa za zaštitu okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izvijestilo je o predstavljanju Operativnog programa za zaštitu okoliša. Kako se ističe, Operativni program se sufinancira se sredstvima Europske unije iz pretpristupnog programa IPA, komponente IIIB, a usmjeren je na područja gospodarenja otpadom i vodama.

Bespovratna sredstva iz programa IPA raspoloživa za Program u razdoblju 2007. – 2013. godine iznose 131,3 mil. eura, a ukupni iznos predviđenih europskih sredstava raspoređen je za sufinanciranje projekata iz tri prioritetna područja: gospodarenja otpadom (42,4 mil. eura), gospodarenja vodama (86,8 mil. eura) i tehničke pomoći (2,1 mil. eura).

Pri tome je od ukupno planiranih 42,4 mil. eura za gospodarenje otpadom, do sada 41,75 mil. eura dodijeljeno za projekte županijskih centara za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun te izradu dokumentacije za sanaciju jame Sovjak. Uz to, u svrhu korištenja strukturnih fondova pripremaju se daljnji projekti u području gospodarenja otpadom, poput centara za gospodarenje otpadom Piškornica, Biljane Donje i Bikarac.

Za gospodarenje vodama su do sada u potpunosti raspoređena sva planirana sredstva od 86,8 mil. eura, što obuhvaća0 projekte gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Slavonskom Brodu, Kninu, Drnišu, Sisku, a projekt u Poreču poslan je na odobrenje u Europsku komisiju.

Inače, na predstavljanju Operativnog programa bili su, između ostalih, nazočni i ministar zaštite okoliša i prirode Mihael ZMAJLOVIĆ, dipl. oec, ministar poljoprivrede Tihomir JAKOVINA, dipl. ing, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije dr. sc. Jakša PULJIZ te šef Delegacije Europske unije u Hrvatskoj Paul VANDOREN. Pri tome je također potpisan Sporazum o provedbi operacije “Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama” koji se odnosi na pripremu 16 novih projekata iz područja gospodarenja vodama koje su pripremili Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode. Uz to, ministar Zmajlović pri tome je naglasio da se procjenjuje da će za postizanje standarda i provedbu investicijskih projekata u području zaštite okoliša, u smislu usklađenosti sa standardima EU-a, biti potrebno oko 10 mlrd. eura. Od toga će najveći dio otpadati upravo na gospodarenje vodama (4,5 mlrd. eura) i otpadom (3,2 mlrd. eura).

http://www.energetika-net.com/vijesti