LED rasvjeta

Rasvjeta je obično dio stanovanja oko čijega se planiranja potroši najmanje vremena. ]]>

Najčešće se ovo projektiranje osvjetljavanja stana svede na postavljanje lustera, te eventualno “krpanje” nedovoljne količine svjetla dodatnim svjetiljkama ili, još jednostavnije, jačim žaruljama. Svi oni koji tek osmišljavaju izgled životnoga prostora imaju čime razbijati glavu: uzeti “normalne” žarulje sa žarnom niti, štedljive fluokompaktne žarulje, halogenu rasvjetu ili revolucionarne LED svjetiljke. Dok su ove prve dobro poznate i raširene, LED-ice se tek etabliraju kao novi – i bolji – način iluminacije kuće ili stana.

Izum šezdesetih godina prošloga stoljeća, LED je poluvodička dioda koja otpušta svjetlo pri prolasku struje. Ovaj sveprisutni izum već je udomaćen u mnogim segmentima života: od računala i automobila, pa do infracrvenih dioda u daljinskim upravljačima te ultraljubičastih dioda korištenih u sterilizaciji hrane i vode. Ipak, čini se da mala LED-ica doživljava pravu renesansu: njezina primjena u rasvjeti doma će za nekoliko godina biti jedini izbor svakoga graditelja. Prednosti LED rasvjete u kući su nebrojene: za početak troši višestruko manje električne energije od žarulje sa žarnom niti. Dimenzijama su toliko male da mogu biti praktički nevidljiv i nenametljiv izvor svjetla. Trajnošću daleko nadmašuju sve ostale vrste rasvjetnih tijela jer podnose višestruko duže cikluse paljenja/gašenja, a zahvaljujući manjem zagrijavanju radni vijek im je čak pedeset tisuća radnih sati (naspram tisuću do dvije koliko izdrži žarna nit u “klasičnoj” žarulji). Još su i robusne i padovi i udarci im nimalo ne smetaju.

Tehnološke prednosti LED-a su; niska potrošnja energije, visoka iskoristivost u boji,izuzetno dug vijek trajanja, izuzetno rijetki prijevremeni kvarovi, male dimenzije, visoka otpornost na udarce i vibracije, usmjerena karakteristika isijavanja, bez IR/UV zračenja, mala snaga. nisko termičko opterećenje, usmjerena distribucija svjetla

LED-funkcija

Svjetlosne diode temelje se na poluvodičima koji pretvaraju električnu struju direktno u svjetlost. LED (dioda koja emitira svjetlo) sastoji se od nekoliko slojeva poluvodičkog materijala. Ukoliko je dioda pravilno priključena, svjetlo se proizvodi u jednom od ovih tankih slojeva, u aktivnom sloju. Nasuprot žaruljama sa žarnom niti koje proizvode kontinuirani spektar, LED daje svjetlo određene boje. Boja svjetla ovisi o korištenom materijalu. Ove karakteristike doprinose slijedećim prednostima za korisnike: -mogućost kreativnog dizajna za inovatnivna svjetlosna rješenja zahvaljujući varijaciji dostupnih boja s LEDom, njihovim kompaktnim dimenzijama i svestranosti modula. – visoki stupanj uštede radi niske potrošnje električne energije, dugi vijek trajanja i s time povezani niski troškovi održavanja. – maksimalna sigurnost