Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – fotonaponski sustavi

U velikoj kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 17. veljače 2011. održan je seminar ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – fotonaponski sustavi’ koji je okupio više od 230 sudinika.

Određene promjene i pojednostavljenja u do sada razmjerno složenom administrativnom postupku za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i sklapanje ugovora o otkupu električne energije istaknute su kao nužnost na seminaru ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – fotonaponski sustavi’.

Uz to, svakako bi trebalo uvesti razliku postupka za ‘mala’ i ‘velika’ postrojenja (ovisno o snazi) na obnovljive izvore energije, a kao poticaj budućim investitorima u fotonaponske elektrane i druga postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora rok trajanja ugovora o otkupu električne energije produljiti s postojećih 12 na najmanje 15 godina, po uzoru na brojne druge europske zemlje. Isto tako, iz propisa bi trebalo ukloniti granicu ukupne snage svih sunčanih elektrana (FN sustava i solarnih termoelektrana) koja je postavljena na 1 MW.

Sve su to, između ostalog, bili zaključci seminara koji je održan u velikoj kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a okupio je nešto više od 230 sudionika, ponajviše stručnjaka za energetiku, investitora u projekte obnovljivih izvora energije, predstavnika nadležnih državnih tijela, ustanova, stručnih udruga, visokoškolskih ustanova, energetskih tvrtki iz Hrvatske, ali i ugledne goste iz Slovenije i Češke. Seminar je organizirala tvrtka ENERGETIKA MARKETING, dok su suorganizatori bili MINGORP, Hrvatski operator tržišta energije, HEP i Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju.

Na samom početku seminara predstavljene su novosti iz i Registra projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, a posebice njegovo elektroničko izdanje na internetu, na kojoj se pregledno mogu vidjeti s prijavljeni projekti sa svim važnim podacima. Uz to, najavljene su skore brojne promjene u zakonima i podzakonskim propisima iz područja energetike kojima će se stjecanje statusa povlaštenog proizvođača značajno pojednostaviti upravo za male FN sustave, a i prikazano što sve u tom području radi HROTE. Isto tako, prikazani su i najzanimljiviji projekti FN sustava koje je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali i zašto je razvoj FN sustava u susjednoj Sloveniji premašio sva očekivanja.

U drugoj tematskoj cjelini seminara ukratko su predstavljeni projekti koje u području obnovljivih izvora ostvaruje ili planira HEP i neki pogledi na proizvodnju FN opreme u Hrvatskoj, pri čemu je kao osnovni problem istaknuta razmjerno mala dodana vrijednost koja se ostvaruje na izvozu FN modula. Isto tako, uspoređeno je stanje primjene FN sustava u Hrvatskoj i svijetu, a i najveći FN sustavi na svijetu te podrobno prikazan postupak priključivanja FN sustava na javnu elektroenergetsku mrežu i osnovni tehnički uvjeti za to.

Treća tematska cjelina bila je posvećena izvedenim projektima, pri čemu su prikazani zanimljivi projekti FN elektrane u Kopru u Sloveniji, ali i projekt FN elektrane Orahovica te FN elektrana na području bazena lužine kod Obrovca, a također su predstavljena rješenja za izvođenje električnih instalacija FN sustava i autonomnih FN sustava te za određivanje Sunčevog zračenja na zadanoj lokaciji.

Antonia Hohnjec

Voditeljica odjela za odnose s javnošću

ENERGETIKA MARKETING

HR-10 000, Zagreb, Sokolska 25 tel: 01/377 12 56 /116 fax: 01/377 24 29 email: antonia.hohnjec@ege.hr mob: 099 212 65 68

www.em.com.hr/naslovna