Napredni IP sustavi video nadzora – IndigoVision

Kakav IP sustav odabrati?

Danas na tržištu IP kamera vlada pravo šarenilo, ponuda počinje od jeftinih kineskih modela, pa sve do multi mega-pikselnih kamera. Neovisno od razvoja i proizvodnje samih kamera, razvijaju se i razne aplikacije za snimanje, upravljanje i analitiku IP video sustava, međutim kako bi te aplikacije opravdale svoje komercijalno postojanje, proizvođači moraju osigurati kompatibilnost sa što većim brojem kamera dostupnim na tržištu, a nerijetko je riječ i o stotinu modela. Ne treba posebno naglasiti kolika je razina optimiziranosti takvog softvera sa pojedinim modelima kamera. Nameće se, kako je jedini način da se maksimalno iskoriste sve napredne mogućnosti koje IP video sustavi nude, korištenje jednistvenog integriranog sustava od jednog proizvođaća. Prepoznavši takvu potrebu, IndigoVision kao jedan od predvodnika u ovom području, još od 1994 godine razvija hardverski napredne IP kamere i video transmitere, mrežne video snimače (NVR) i vlastitu softversku platformu za upravljanje sustavom. Kao rezultat takvog cjelovitog, hardverski i softverski optimiziranog pristupa, IndigoVision sustavi mogu se pohvalti, nedostižnom kompresijom, što rezultira znatno manjim zahtjevima za bandwidthom i diskovnim prostorom od bilo kojeg drugog sustava.

Ova prednost naročito dolazi do punog izražaja, kada je riječ o velikim sustavima, koji nerijetko znaju brojati i više stotina kamera, kada sustav IP video nadzora morate integrirati sa postojećom korporativnom mrežom ili kada postoji potreba prenositi video signal sa izdojenih i dislociranih lokacija.

IndigoVision kamere i transmiteri

IndigoVision nudi široku ponudu IP kamera za svaku primjenu, od standardnih fiksnih i kupulastih (dome) kamera, preko PTZ kamera sa izuzetnim karakteristikama, sve do najnovije serije HD “High Definition“ kamera sa mega-pixelnom rezolucijom. Pored toga koriste se IP video serveri, koji video signal bilo koje analogne kamere pretvore u digitalni IP video stream, koristeći istu naprednu H.264 kompresiju kao i IP kamere. Dostupni su u varijantama za jednu kameru, te u modularnim rack kućištima za 4 ili 10 kamera. Na ovaj način olakšan je prijelaz sa postojećeg analognog sustava na IP sustav video nadzora, bez nepotrebnih troškova, zamjene postojećih kamera.

Mrežni NVR snimači

U usporedbi i sa najmodernijim digitalnim video snimačima (DVR), koji se danas primjenjuju u svrhu snimanja analognih sustava video nadzora, mrežni video snimači, tzv. NVR (Network Video Recorder) imaju monogobrojne prednosti. Iako sam naziv tzv. DVR snimača daje naslutiti kako je također riječ o digitalnom video nadzoru, zapravo se radi o analognom prijenosu video signala između kamere i snimača u kojemu se “digitalno“ odnosi isključivo na proces digitalizacije analognog video signala kamere u svrhu pohranjivanja na hard disk ili neki drugi digitalni medij.

Kod instalacije takvog sustava potrebno je isti smjestiti što centralnije na objektu, te ako je riječ o velikom sustavu sa više snimača potrebno je uspostaviti matricu kojom se upravlja primjerice iz neke kontrolne prostorije. Bilo kakve promjene, proširenja sustava, preselenje pa i samo pojedinih kamera, kod analognih sustava predstavlja ozbiljan problem, često povezan sa velikim dodatnim troškovima.Glavna razlika između NVR-a, odnosno mrežnog snimača, leži u tome što zapravo sama IP kamera vrši kompresiju video signala i prijenosi isti putem računalne mreže, dok se sam snimač može praktično nalaziti bilo gdje na mreži, pa čak i potpuno dislocirano na nekoj drugoj lokaciji. To pruža veliku fleksibilnost kod konfiguracije sustava i ujedno nudi iznimno veliku pouzdanost i sigurnost. Tako je primjerice moguće osigurati neprekidnost snimanja i funkcioniranja sustava video nadzora uz primjenu rezervnog, tzv. back-up snimača, koji u slučaju ispada osnvnog snimača automatski preuzme njegovu funkciju.Takav rezervni snimač iz sigurnosnih se razloga može nalaziti i na sasvim drugoj lokaciji unutar samog objekta ili dislocirano primjerice u nekoj drugoj podružnici. Kao novi trend u industriji IP video nadzora nude se i usluge profesionalnog snimanja na dislocirane servere koji se nalaze u zaštičenim prostorima tvrtke koja nudi uslugu, sa potrebnom infrastrukturom koja pruža najviši stupanj neprekidnosti snimanja i sigurnosti podataka i opreme.

Osim što u osnovi IP sustavi mogu snimati svaku kameru u realnom vremenu pri najvišoj rezoluciji (do HD rezolucije sa 25 slika u sekundi) neovisno o broju kamera, što je također jedno od ograničenja analognih sustava, uz to pružaju i znatno veću fleksibilnost, posebice IndigoVision u tom pogledu nudi jedinstvenu mogućnost prilagodbe i optimizacije performansi sustava i troškova. Tako se licence za snimanje svake IP kamere ili video servera naplaćuju prema potrebnoj rezoliciji i brzini snimanja (slika u sekundi). Ovisno o potrebama i situacijama na objektu, koje mogu biti podložne promjenama, moguće je uz nadoplatu, bez hardverskog zahvata svaku IP kameru ili video server ciljano nadograditi na veću rezoluciju ili brzinu prijenosa. Sam NVR nema restrikcija po broju kamera koje može snimati istovremeno, jedina su ograničenja hardverske mogućnosti u ovisnosti o broju kamera, njihovoj odabranoj rezoluciji i brzini snimanja. Kako je upravo nedostižna kompresija jedna od istaknutih prednosti IndigoVision sustava, kao primjer iz prakse mogu se navesti Windows bazirani NVR serveri koji uspješno snimaju i više stotina kamera istovremeno.

Control Center – virtualna matrica

U IP sustavima mreža i programska aplikacija koja upravlja sustavom postaje tzv. “virtualna matrica“. IP video sustavi mogu raditi poreko standardne računalne mreže tvrtke ili organizacije, a kako iste mogu biti proširene na cijelu organizaciju, tako i IP sustavi video nadzora mogu biti povezani sa njima. Pošto tradicionalna oprema kontrolne sobe analognog video nadzora, može biti zamjenjena PC računalom, moguće je i često poželjno, da se video prikazu bilo koje kamere uživo, kao i snimljenim materijalima može pristupiti sa bilo kojeg mjesta unutar mreže. Za to je potrebna klijentska aplikacija pod nazivom “Control Center“, koju IndigoVision uz kupljeni hardver ne naplačuje posebno.

Tako je korisniku omogućeno da koristi više klijenta sa kojih se pristupa video nadzoru. To u praksi može biti izuzetna važna funkcija, kao što je kod dislociranog snimanja napomenuto, i ovdje postoji mogućnost prema potrebi, primjerice u kriznim uvjetima sam kontrolni centar jednostavno prebaciti na drugu lokaciju, sa istom operativnom funkcionalnošću.

Funkcije analitike i integracijske sposobnosti

Pored osnovne namjene prikaza video kamera i pregledavanja snimljenih materijala, IP sustavi nude i znatno naprednije funkcije koje korisniku ili operateru mogu olakšati svakodnevi rad. Tako je primjerice u jednome sustavu sa stotinjak i više kamera izuzetno teško jednakom pozornošću pratiti što se ispred svih kamera događa. Dok je detekcija pokreta standrdna funkcija koju koriste i DVR-i, primarno u svrhu smanjenja potrebnog diskovnog prostora za snimanje, IP sustavi nude funkcije napredne analitike koja u realnom vremenu analizira događaje ispred kamere i prepoznavanjem određenih profila ponašanja upozorava operatera na događaje koji su u tijeku. Najosnovnije analitčke funkcije tako primjerice prepoznaju kretanje u pogrešnom smjeru, što se može primjenjivati u nadzoru auto cesta, mogu brojati vozila ili ljude koji su ušli u neki prostor, detektirati ostavljene stvari, kao zaštita od potencijalnog terorizma ili detektirati nestanak predmeta, primjerice u svrhu zaštite vrijednih predmeta u muzejima, itd. Kod IndigoVision sustava ta analitika vrši se u realnom vremenu u samoj IP kameri ili video serveru. To se ostvaruje primjenom dva odvojena procesora, od kojih jedan obavlja isključivo kompresiju video signala, dok je drugi namjenjem dodatnim funkcijama analitike, detekcije pokreta, itd. Pored svega toga IP tehnologija nudi i široke mogućnosti integracije drugih sigurnosnih sustava kao što su kontrola pristupa, protuprovalni i protupožarni sustavi, sa svrhom da se cjelokupna sigurnost objekta što jednostavnije može nadgledati sa jednog jedinstvenog sustava i sa što manjim brojem potrebnog osoblja koje upravlja takvim sustavom.

www.stilloeks.hr