O biomasi, geotermalnoj, solarnoj i energiji vjetra

Uvodno izlaganje o biomasi i bioplinu kao nositeljima lokalnog razvoja podnio je Luka Čuljak iz Ministarstva poljoprivrede RH, a kolegica iz istog ministarstva Kristina Čelić podsjetila je na primjere dobre prakse iu poljoprivrede.

O mogućnostima hrvatskih proizvođača u proizvodnji toplovodnih kotlova na  biomasu za pripremu potrošne vode govorio je Srećko Švaić, s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Kako koristiti biomasu za sušenje proizvoda i o biplinifikaciji Hrvatske govorio je Nikola Čupin iz Udruge za razvoj Hrvatske, a o kongeneracijskom postrojenju  na biomasu i prikupljanju  suske biomase, iveranja i prodaji drvne sječke referirao je Željko Sučić iz Hrvatskih šuma. Na njegovo izlaganje nadovezao se Željko Lovrak, iz tvrtke Lika Energo Eko, predstavivši Case Study – Kongeneracija Udbina.

Teme – Energija geotermalne i mineralne vode dubokih vodonosnika, Panonski sedimentni bazen i Tehnika, tehnologija i ekonomika istraživanja  i korištenja, obradili su predavači na Rudarsko geološko naftnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, Slobodan Kolbah, Miroslav Golub, Mladen Škrlec i Tomislav Kurevija.

Legislativu koja “pokriva” to područje predstavila je Kristina Čelić iz Ministarstva gospodarstva RH, a projekat Smart, o mogućnostima proizvodnje električne energije pomoću geotermalne energije objasnio je Zvonimir Guzović.
U panelu o solarnoj energiji – stanje i perspektive korištenja sunčeve energije u RH, predstavio je Ljubomir Majdančić, a svoje referate podnijeli su Krešimir Štih,Matko Perović, Dubravka Škrelc, Vinko Fabris, Ivan Pržulj i Krunoslav Petrokov.
Strategiju  upravljanja vjetroelektranama pojasnila je Barbara Dorić, iz Centra za praćenje energetskog sektora i investicija. Izlaganja su podnijeli Goran Majstorović, Zvonimir Guzović, Marko Lovrić, Mario Vašak, Davor Mladina i Aco Šikanić.

Konferenciju je suvereno moderirao Darko Buković iz Privrednog vijesnika. Opći je zaključak da nikada do sada u Hrvatskoj nije tako sveobuhvatno, ozbiljno i odgovorno raspravljano o energetici kao na velesajamskoj Konferenciji.

www.zv.hr