Savez udruga potrošača traži podršku da osporava cijenu struje

Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske na svojoj web stranici putem ankete zatražio  je podršku za osporavanje povećanje cijena električne energije. Naime, oni drže  da je odlukom Vlade, od 1. svibnja 2012. godine, nastupilo povećanje cijene  tarifnih stavki za kućanstva u neopravdano visokom iznosu i na način i kroz  postupak koji je zakonski upitan. U tekstu koji se nalazi na web stranici Saveza  udruga (Obavijest i poziv potrošačima – korisnicima električne energije) dali su  obrazloženje za to i svoje viđenje mogućeg raspleta nastale situacije. Savez  savjetuje da se nakon primitka račun za struju po novim cijenama, pisanim ospori  i ne plati sporni dio (koji se odnosi na zakonski upitno povećanje cijene), a  nesporni dio plati. Taj postupak je jednostavan i dok traje postupak rješavanja  spora, ne postoji opasnost da se električna energija iskopča potrošaču, jer  Zakonom o zaštiti potrošača to nije dozvoljeno. Isto tako, kažu u Savezu, radi  se o sporu koji ne izaziva troškove, jer i po Cjeniku nestandardnih usluga HEP-a i po Odluci HERA-e o visini naknade za  obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti nije predviđeno da  potrošač plaća određenu naknadu ako ospori račun. Jedini mogući trošak kojeg će  HEP vjerojatno pokušati naplatiti, to je trošak opomene (5 kn prva, a slijedeće  10 kn) i ako ni to nije dozvoljeno u ovakvim slučajevima, kažu u Savezu. U  slučaju da im se veći broj potrošača obrati sa iskazanom namjerom da se krene u  osporavanje i ne plaćanje dijela računa HE-u, Savez udruga će pomoći  potrošačima u zaštiti njihovih interesa, uz napomenu, da samo sam potrošač može  „potpisati“ osporavanje (koje će kao obrazac staviti na našu web stranicu), te  prema našim savjetima dalje ići korak po korak dok ne dođemo u fazu kada je  iscrpljen dio spora prema HEP-u (povjerenstvo za reklamacije), i kad se prigovor  mora uputiti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. Tek nakon toga može se  pokrenuti postupak kod nadležnog suda, a o čemu se može razgovarati kasnije,  zaključuju u Savezu. \”Smatramo da je mogući smjer djelovanja kroz osporavanje  računa izuzetno osjetljiv postupak, koji traži potpunu pripremu i odgovarajuću  edukaciju, i da je moguće službeno ga zastupati samo u slučaju značajnije  podrške onih koje mi kao potrošačke udruge i zastupamo\”, kaže predsjednik udruge  Nenad Kurtović.

http://www.energetika-net.com