Zidovi postaju izvori svjetlosti

To će učiniti mogućim takozvane organske LED-diode (OLED), tanke ploče od umjetnog materijala ili folije, koje prilikom naprezanja počinju svijetliti.

Svjetlosni elementi bi se mogli ugraditi direktno u tapete i po želji pretvarati u displej. Da bi se došlo do toga, moraju se savladati još neke tehničke prepreke.

U principu OLED-dioda funkcionira kao i uobičajena LED-dioda: nositelj pozitivnog napona i elektroni kao nositelji negativnog napona pokreću se preko poluvodiča jedan prema drugome i prilikom sudara emitiraju energiju u obliku svjetla. Nasuprot točkastoj LED-diodi poluvodički materijali kod OLED-diode su naneseni na nositelja u ekstremno tankom sloju, momentalno se koristi tanko specijalno staklo. Prednost: ako se takav sloj izloži naprezanju, svijetliti počinje cijela premazana površina- upravo to čini OLED-diodu predestiniranom za uporabu u području osvjetljenja prostora.I dok prve OLED-diode jednako kao i LED-diode svijetle isključivo u crvenoj, zelenojili plavoj boji, spretnom kombinacijom materijala može se proizvesti svjetlost u različitim nijansama boja. Već danas bijele diode pobjeđuju uobičajene žarulje i to u više disciplina.Tako primjerice trošite puno manje struje: dok klasične lampe pretvaraju svega pet posto energije u svjetlo, a ostatak se gubi kao toplina, OLED- diode dostižu oko deset posto. Osim toga puno su ugodnije za oči od uobičajenih izvora svjetlosti.» Boju možete podesiti tako da odgovara toplom tonu žarulje, bez da ste izloženi neugodnim efektima zasljepljenja», objašnjava profesor Larl Leo s TU (Tehnički Univerzitet) u Dresdenu, jedan od vodećih istraživača OLED- dioda u Njemačkoj