Energetski učinkovite zgrade vode računa o zdravlju svojih korisnika i njihovoj ugodi u prostoru

Kako bi omogućio edukaciju i profiliranje generacije međunarodno priznatih stručnjaka u Hrvatskoj, a s ciljem što skorije implementacije promjena u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata u Hrvatskoj te načinu njihova korištenja, Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj kreće s 2. generacijom cjelogodišnje edukacije

Cilj „Green Building Professional“ edukacijskog programa je podizanje naraštaja multidisciplinarnih stručnjaka u području zelene gradnje, njezinog projektiranja i financiranja; ekoloških materijala za gradnju, opremanje  i obnovu; procjena vrijednosti i životnog ciklusa zgrada s obzirom na zelene elemente; oblikovanje krajobraza, dizajn svjetla, ostvarivanja ušteda kroz reciklažu i uštedu energije – u cjelini kreiranje radnog i životnog prostora koji će biti zdraviji, ugodniji  i produktivniji, a temeljem zelenih principa i održivosti.

„Green Building Professional“ cjelogodišnji edukacijski program namijenjen je profesionalcima iz različitih relevantnih disciplina uključujući arhitekturu, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehniku, ekonomiju, financije, pravo, potom vlasnicima zgrada, zakupcima, poslovnim subjektima, investitorima, financijskim institucijama, građevinskim kompanijama, dobavljačima proizvoda i usluga u graditeljstvu, znanstvenicima i studentima – svima onima koji imaju za cilj biti usklađeni s najnovijim trendovima u zelenoj gradnji te korištenju i održavanju prostora koje ima za cilj ostvarenje ušteda.

Povodom nastavka „Green Building Professional“ edukacijskog programa Vedrana Likan, predsjednica Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj izjavila je: „Green Building Professional“ cjelogodišnjim edukacijskim programom cilj nam je podići naraštaj multidisciplinarnih stručnjaka koji će biti kreatori, upravitelji i korisnici zelenijih radnih i životnih prostora, bez obzira na to u kojoj branši rade i da li se njihova pozicija danas odnosi na stručni profil poput arhitekta ili inženjera, poziciju voditelja ureda ili tehničkog održavanja, ili pak na investitora, vlasnika ili developera nekretninskih projekata. Polaznici ovog cjelogodišnjeg programa, uz stjecanje međunarodno priznatog certifikata „Green Building Professional“ koji ima svoju prepoznatljivost i vrijednost u svim zemljama naročito centralne i zapadne Europe, steći će znanje kojime će aktivno moći osmišljavati, graditi, voditi, održavati i znati koristiti prostore po zelenim principima te time moći:
– ostvarivati niže troškove održavanja i maksimalne uštede energije,
– aktivirati prostor koji će maksimizirati zadovoljstvo i produktivnost njegovih korisnika,
– koristiti materijale i opremu s najmanjim mogućim ugljičnim otiskom i štetnim djelovanjem na okoliš
i korisnike objekta,
– naučiti na koji način ocijeniti i procijeniti zeleni potencijal zgrade ili prostora,
– saznati više o pravnom okviru i regulativi vezanoj za zelenu gradnju,
– uvidjeti mogućnosti i prednosti iskorištenja prirodnih resursa poput sunčeve energije i svjetla – u službi kvalitete prostora, kreiranja atmosfere te posljedično efikasnosti u korištenju energije,
– saznati na koji način tijekom korištenja prostora prakticirati i promicat ekološke principe ponašanja,
– specifičnosti i sličnosti međunarodnih sustava certificiranja zelenih zgrada – LEED®, BREEAM te DGNB
– te još mnogo toga

„Green Building Professional“ cjelogodišnji edukacijski program sastoji se od 8 obaveznih i 4 izborna modula. Za dobivanje certifikata „Green Building Professional“ polaznici će morati proći 8 obaveznih i 2 izborna modula te položiti završni ispit po završetku programa.

„Green Building Professional“ cjelogodišnji edukativni program počinje 22. studenoga 2012. godine modulom „Financijski aspekti zelenih zgrada, financiranje zelene gradnje, fondovi i poticaji (nacionalni i međunarodni)“ i 23. studenoga drugim modulom pod nazivom „Dizajn rasvjete i inteligentne zgrade“, a do kraja ove godine, točnije, 14. prosinca realizirat će se  i treći modul „Odabir i upravljanje održivom lokacijom“. Program će se provoditi ugledni strani i domaći predavači na engleskom i hrvatskom jeziku, a polaznici će dobiti pripadajući edukativni materijal.

Ostali moduli u sklopu „Green Building Professional“ cjelogodišnjeg edukacijskog programa tijekom 2013. godine su: Principi planiranja, projektiranja i gradnje zelenih građevina, Ovojnica zelene zgrade (krov i fasada), Održivi materijali i resursi, Pravni aspekti – EU standardi, nacionalna zakonska regulativa i certifikati zelene gradnje (LEED, BREEAM, DGNB), Energetsko certificiranje zgrada i gotovo nul-energetske zgrade, Efikasno upravljanje vodnim resursima, Upravljanje projektima zelene gradnje, Održiva vanjska i krajobrazna arhitektura, Kreiranje i upravljanje zelenijim radnim i životnim prostorima.

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

Snježana Turalija, izvršna direktorica Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj
snjezana.turalija@gbccroatia.org
ili
Jelena Filipović, voditeljica ureda Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj
jelena.filipovic@gbccroatia.org
Tel: 01/4886 296

O Savjetu za zelenu gradnju u Hrvatskoj: Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj osnovan je u ljeto 2009. sa svrhom poticanja i provođenja promjena u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata u Hrvatskoj i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti. Ključni cilj Savjeta je voditi transformaciju hrvatskog tržišta arhitekture, graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj. Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj okuplja 80-ak članova, mahom vodeće tvrtke u projektiranju, proizvodnji građevinskog materijala i opreme, financiranju i izvođenju građevinskih projekata, tvrtke specijalizirane za tehnologiju energetske učinkovitosti, alternativnih izvora energije, udruge, obrazovne institucije, banke, veleposlanstva, gospodarske komore, savjetnike i arhitekte.
Za dodatne informacije posjetite www.gbccroatia.org ili nas nazovite na 01/4886 296.