Grad energetski učinkovite rasvjete

Zagreb je svoju prvu plinsku javnu rasvjetu dobio davne 1863. godine u dijelovima Donjeg i Gornjeg Grada.

Usporedo s razvojem električnih svjetiljki razvijala se i širila javna rasvjeta po gradu. Danas Zagreb ima čitav niz realiziranih projekata učinkovite javne rasvjete, a u planu za 2014. su veliki projekti kao što je zamjena javne rasvjete na Držićevoj i Slavonskoj aveniji, tzv. petlji.

Iako počeci javne rasvjete naselja sežu u stari vijek, u doba starogrčke i starorimske civilizacije, šira primjena sustava javne rasvjete započinje tek početkom industrijalizacije i sve većeg naseljavanja gradova. U to vrijeme se za dobivanje svjetlosti u svjetiljkama javne rasvjete u pravilu koristio plamen koji je nastajao izgaranjem prikladnog goriva, prirodnog (npr. kitovog) ili mineralnog ulja, kerozina i gradskog plina. Preteča prve suvremene svjetiljke javne rasvjete postavljena je 1853. u Lavovu, u današnjoj Ukrajini, a tada dijelu Habsburške Monarhije, pri čemu je svjetlost dobivena izgaranjem kerozina, dok je prva električna svjetiljka javne rasvjete razvijena u Rusiji 1875. godine. Nakon što su se plinskom rasvjetom počele osvjetljavati ulice naselja širom svijeta, tu novost je 1862. godine prihvatio i Zagreb. Te je godine, naime, osnovana Gradska plinara čiji je glavni proizvod, gradski plin, gotovo isključivo korišten za potrebe javne rasvjete. U narednim desetljećima, u doba elektrifikacije, električna rasvjeta potisnula je plinsku, no kao uspomena na te početke rasvjete u Zagrebu, plinske laterne i dalje ponosno svjetle na Gornjem gradu. Za razliku od toga, svi ostali dijelovi Zagreba osvijetljeni su električnom rasvjetom, no u skladu s novim tehničkim i tehnološkim dostignućima i ta se rasvjeta s vremena na vrijeme mora zamijeniti onom u skladu s novim stanjem tehnike. Upravo je to slučaj s postojećim sustavom javne rasvjete na kojemu se sustavno primijenjuju nova tehnička rješenja kako bi potrošnja energije bila manja i time troškovi za potrošenu električnu energiju niži, uz istodobno smanjeno i svjetlosno i onečišćenje okoliša te višu razinu osvjetljenosti javnih površina.

Voditelj Odsjeka za građenje i održavanje javne rasvjete u sklopu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba, g. Mijo MAROŠEVIĆ, ing., pojasnio nam je tijek razvoja javne rasvjete u Zagrebu, rezultate uštede uslijed korištenja energetski učinkovite javne rasvjete, saznali smo koji su ostvareni projekti, kao i oni koji su u planu u skoroj budućnosti.

Više >>>