Grijanje žljebova i kišnih odvoda

Grijaći kabeli idealni su za prevenciju leda i nakupina snijega u žljebovima i kišnim odvodima. Oni imaju veliku ulogu u sigurnosti obzirom da sprečavaju štetu prilikom padanja snijega i ledenih siga sa krova.

Topli ili hladni krov?

Pregledajte svoju krovnu konstrukciju: Imate li topli ili hladni krov? Topli krov je loše izolirani krov kod kojeg gubici topline kroz krovnu konstrukciju uzrokuju pozitivnu temperaturu na površini krova pod snježnim pokrivačem. Voda od topljenja snijega dolazi do hladnih kišnih odvoda i smrzava se. Hladni krov je dobro izolirani krov kod kojeg problem sa ledom nastaje najčešće pri kraju zimskog perioda. Sunce topi snijeg sa krova dok kišni odvodi mogu biti u sjeni. Otopljena voda će se tada smrznuti.

Grijači na krovnim površinama

U nekim slučajevima kod toplih krovova može postojati potreba za postavljanjem grijaćih kabela i na krajnjim dijelovima krova zajedno sa grijačima u žlijebovima i kišnim odvodima. Snaga po dužnom metru grijača mora biti ograničena na 16-18W.

Grijanje cijevi

Kod grijanja cijevi protiv smrzavanja grijaći kabeli se koriste kako bi održali dovoljno visoku temperaturu da se spriječi smrzavanje, bez obzira jesu li cijevi u zemlji ili unutar zgrade kao na primjer cijevi tople vode ili cijevi pitke vode. Za tu namjenu mogu se koristiti i grijači stalne snage i samoregulirajući grijači.

Postavljanje

Jednožilni grijači stalne snage postavljaju se uz cijevi u jednoj ili više petlji ili spiralno uz cijevi kako bi pružili potrebno snagu grijanja.

Samoregulirajući grijači i dvožilni grijači stalne snage u pravilu se polažu uzduž cijev ili spiralno oko cijevi tako da pruže potrebnu snagu grijanja.

Grijaći kabeli pričvršćuju se uz cijevi pomoću samoljepive trake otporne na više temperature. Najbolji toplinski kontakt i raspoređenost topline postiže se omatanjem aluminijske folije preko grijaćih kabela prije postavljanja toplinske izolacije. Izolacija mora biti propisno zaštićena od vlage i vode.
Na spojevima cijevi i ventilima potrebno je približno 1-1,5m grijača pažljivo omotati na način da se, ukoliko je potrebno, naknadno spojevi mogu rastaviti. Preporuča se termostatska kontrola kako bi se zadržala jednaka temperatura i uštedila električna energija. Potrebno je koristiti elektronički termostat sa senzorom temperature koji se montira uz cijev.

Grijanje spremnika

Grijaći kabeli mogu se, također, koristiti za održavanje temperature spremnika ili za sprečavanje smrzavanja spremnika.
Cijev sa grijaćim kabelom i izolacijom od mineralne vune.

1. Zaštitni plašt
2. Toplinska izolacija
3. Cijev
4. Grijaći kabel
5. Samoljepiva traka od staklenih vlakana

Grijanje zemlje

Za grijanje zemlje potrebna je snaga približno oko 5W/m2/°C. Znači, da bi se temperatura zemlje podigla za 15 stupnjeva potrebno je 15 x 5 = 75W/m2 instalirane snage. Za grijanje sportskih terena potrebna snaga je u pravilu 60-90W/m2. Kod, na primjer, grijanja nogometnog igrališta grijanjem zemlje može se produžiti ˝zelena˝ sezona, spriječiti smrzavanje zemlje i osigurati topljenje snijega i leda.

Postavljanje

Odabir pravilnog grijača i smještaj grijača u zemlji kao i metodu postavljanja potrebno je izabrati za svaki slučaj indvidualno.

Napomena

Uvijek je potrebno izmjeriti otpor izolacije i otpor vodića prije i poslije postavljanja grijača u teren.

GRIJANJE LEHNER d.o.o.,
Ozaljska 93, 10110 Zagreb, MB: 2226944
žiro račun: 2484008-1104204774, Raiffeisenbank Austria
tel/fax: 01/ 3697 196,
mob: 098/ 9585 083, 091/ 9323 814,
e-mail: grijanje-lehner@net.hr