Halogene žarulje

Dodavanjem halogena u plin za punjenje žarulja tijekom cijelog vijeka trajanja zadržava svjetlost, dok kod obične žarulje svjetlost vremenom slabi. Osim toga halogene žarulje daju više svjetlosti pri istoj potrošnji struje te svakako imaju dulji vijek trajanja.