Izolirani sistemi (STAND-ALONE)

Takvi sustavi akumuliraju energiju u baterijama kako bi garantirali opskrbu energije noću i u nepovoljnim metereološkim uvjetima, a ako potrošači funkcioniraju na izmjeničnu struju, dodaje se i inverter-izmjenjivač (pretvarač napona) koji pretvara izlaznu, istosmjernu struju iz modula u potrebnu, izmjeničnu struju za napajanje potrošača.

Izolirani sustavi štite okoliš i također pružaju energetsku neovisnost (Nema računa).

Izolirani (Stand-Alone) sustav

Pošto je sama instalacija sustava jednostavna, praktične mogućnosti korištenja su raznolike, te se sustav može koristiti kod:

• izoliranih/izdvojenih objekata (vikendice, udaljena sela …)

• telekomunikacijskih sustava (odašiljači, repetitori i bazne stanice radio/TV, fiksne i mobilne telefonije)

• ulične rasvjete (neelektrificirana prigradska raskrižja, parkirališta)

• pokretne prometne signalizacije (cestovne, željezničke i zračne)

• vodocrpilišta (za navodnjavanje, izvora i bunara)

• mobilnih jedinica, kamping kućica, kampera i plovila

• svjetionika, signalnih plutača i platformi na moru

• sustava za automatsko prikupljanje i praćenje podataka (mjerno-kontrolne stanice za meteorološke, klimatske, seizmološke, hidrološke, ekološke i sl. namjene)

Zatražite BESPLATNU izradu simulacije vašeg izoliranog (Stand-Alone) sustava.

Simulacija uključuje:

1. Izradu projektnog rješenja

2. Proračun energetske vrijednosti instaliranog sustava

3. Simulaciju energetske isplativosti

4. Simulaciju financijske rentabilnosti sustava

(popunjeni upitnik spremite na računalo te isti pošaljite na naš mail info@solarprojekt.hr)