Končareva vjetroelektrana postala povlašteni proizvođač

Rješenja su tako dobili:

 

 • tvrtka EKO iz Zagreba za VE ZD2 snage 18 MW i očekivane proizvodnje 61,2 GW h godišnje
 • tvrtka Končar Obnovljivi izvori iz Zagreba za VE Pometeno Brdo (prva faza izgradnje) snage 6 MW i očekivane proizvodnje 12,89 GW h godišnje
 • tvrtka Čulić Elektro Centar iz Solina za FN sustav Čulić elektro centar snage 0,03 MW i očekivane proizvodnje 0,040175 GW h godišnje
 • tvrtka Suhomont iz Vinkovaca za FN elektranu Suhomont snage 0,029 MW i očekivane proizvodnje 0,03323 GW h godišnje
 • Veterinarska ambulanta Dvor iz Dvora za Bioplinsko postrojenje u sklopu farme pilića Rosulje snage 0,135 MW i očekivane proizvodnje 1,080 GW h godišnje.Isto tako, donesena su i brojna prethodna rješenja za FN sustave te tri rješenja za obavljanje energetske djelatnosti transporta nafte, derivata i biogoriva cestovnim vozilom.

  Također su i donesene Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, u skladu s čime su u međuvremenu donesene Izmjene Tarifnog sustava za distribuciju prirodno plina, bez visine tarifnih stavki (NN 13/2012) i Izmjene Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN 13/2012).

  Uz to, tvrtki Komunalac Koprivnica koja se bavi i opskrbom plinom je izdano Mišljenje na Prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki.

  www.energetika-net.com