Kratak osvrt na prethodno Savjetovanje i Forum

Kratak osvrt na prethodno Savjetovanje i Forum

Na posljednjem, 9. međunarodnom znanstveno-stručnom savjetovanju ‘Energetska i procesna postrojenja’ i 4. međunarodnom forumu o obnovljivim izvorima energije koji su održani u hotelu ‘Dubrovnik Palace’ u Dubrovniku 29. rujna – 1. listopada 2010. godine okupilo se 350 sudionika: stručnjaka i znanstvenika iz područja energetike i energetskog gospodarstva, plinske tehnike, obnovljivih izvora, zaštite okoliša, predstavnicima visokoškolskih i ispitnih ustanova, stručnih udruga i državnih tijela, ali i proizvođača energetske opreme, postrojenja i uređaja te inženjerskih, projektantskih i konzultantskih tvrtki iz Hrvatske i svijeta. Slično je bilo i na svim ostalim, do tada održanim Savjetovanjima, a od 2004. godine i Forumima, pri čemu treba reći da su mnogima u sjećanju ponajviše ostali odlično organizirani izleti.
No, ne treba sumnjati u to da se tako dobra praksa neće nastaviti i u Rovinju. Uostalom, već sada se može najaviti obilazak jedne od najsuvremenijih tvornica u ovome dijelu Europe, a zatim i uživanje u autohtonim istarskim delicijama u jednoj od mnogobrojnih ‘štancija’, a bit će moguće i obići hotel ‘Lone’, zahvaljujući svojem posebnom dizajnu i opremi, trenutačno najpoznatiji u Hrvatskoj.

TemeTeme ovogodišnjeg Savjetovanja, odnosno Foruma podijeljene su u više cjelina:

• Energetsko gospodarstvo i razvojni energetski projekti: novi zakoni, propisi i europske direktive iz područja energetike i zaštite okoliša, stanje razvoja kapitalnih energetskih projekata u Hrvatskoj i zemljama u okruženju, uloga energetskih regionalnih agencija i energetski razvoj regija, prekogranična suradnja u energetici i zaštiti okoliša
• Sadašnje stanje i daljnji razvoj energetskih i procesnih postrojenja:energetska strategija, planiranje novih energetskih sustava i objekata, projekti osuvremenjavanja rafinerija, razvojni projekti plinskog transportnog i sustava skladištenja plina te naftovodnog sustava i skladištenja nafte i naftnih derivata, razvojni projekti u elektroenergetici i toplinarstvu
• Suvremena rješenja za energetska i procesna postrojenja: energetska učinkovitost u energetskim i procesnim postrojenjima, primjena suvremenih sustava mjerenja, ispitivanja, praćenja i nadzora postrojenja, ESCO-projekti u energetskim i procesnim postrojenjima, ‘pametne mreže’ u energetskim sustavima
• Gospodarenje energijom i učinkovita uporaba energije: energetska učinkovitost u zgradarstvu, energetski pregledi i energetsko certificiranje, energetska obnova stambenih, poslovnih i zgrada javne namjene, rješenja za smanjenje potrošnje energije
• Energetska učinkovitost i termotehnički sustavi: suvremena rješenja termotehničkih sustava pri energetskoj obnovi zgrada, toplinske izolacije, zaštita od buke i od požara, sustavi automatizacije zgrada, regulacije i nadzora potrošnje energije, ‘pasivne kuće’, ‘zelene zgrade’, ‘pametne zgrade’
• Zaštita okoliša i obrada vode: utjecaji energetskih i procesnih postrojenja na okoliš, zaštita okoliša u vezi s energetskim i procesnim postrojenjima, priprema i obrada vode za energetska i procesna postrojenja, siguranje opskrbe vodom za piće
• Zakonodavni okvir i poticanje primjene obnovljivih izvora energije: novi zakoni, propisi i europske direktive iz područja obnovljivih izvora, uloga obnovljivih izvora u energetskom miksu Hrvatske i zemalja u okruženju, postrojenja na obnovljive izvore i prostorno planiranje, financiranje projekata za iskorištavanje obnovljivih izvora
• Nova rješenja za primjenu obnovljivih izvora energije: solarni toplinski sustavi, fotonaponski sustavi, postrojenja na biomasu i bioplin, dizalice topline
• Mogućnosti za daljnji razvoj primjene obnovljivih izvora energije: ostvareni projekti za iskorištavanje Sunčeve i energije vjetra, hidroenergije te biomase, bioplina i biogoriva, iskustva o primjeni obnovljivih izvora u zemljama u okruženju, priključivanje postrojenja na obnovljive izvore na elektroenergetski sustav, obnovljivi izvori energije kao prilika za regionalni razvoj.

Stručno usavršavanjeKao što je to uobičajeno kod stručnih skupova čiji je organizator ENERGETIKA MARKETING, nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Savjetovanju, odnosno Forumu ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008 i 141/2009).

Sudionici svojim prisustvovanjem na Savjetovanju, odnosno Forumu ostvaruju:

• 7 bodova, od čega 2 boda iz regulative, za prisustvovanje predavanjima prvog dana i još 2 boda za stručni izlet (srijeda, 24.10.2012)
• 7 bodova, za prisustvovanje predavanjima drugog dana (četvrtak, 25.10.2012)
• 7 bodova, od čega 2 boda iz regulative za prisustvovanje predavanjima trećeg dana (petak, 26.10.2012).
Za prisustvovanje predavanjima na Savjetovanju, odnosno Forumu sva tri dana i stručnom izletu sudionici ostvaruju ukupno 23 boda, od čega 4 boda iz regulative.

http://www.energetika-net.com