Najprodavaniji proizvodi: fluorescentne svjetiljke

Tijekom svog rada utroše samo jednu petinu energije koju inače potroši konvencionalna žarulja, a njihov je vijek trajanja neusporedivo duži i traje oko 12000 radnih sati.

Fluorescentne svjetiljke rade na takozvanom principu pražnjenja. U unutrašnjosti staklenih cijevi fluorescentne svjetiljke nalaze se polovi odnosno električne elektrode na kojima tijekom strujanja električne energije dolazi do pražnjenja. Kao posljedica ove reakcije stvara se UV-zračenje (ultraljubičasto zračenje) koje fluorescentna svjetiljka pretvara u optički vidljivo svjetlo.Kako bi fluorescentna svjetiljka uopće mogla na samom početku zasvijetliti potreban joj je \’\’preduključni\’\’ uređaj odnosno starter zahvaljujući kojem do svjetiljke u početku dospije veći napon od nominalnog.

O aktualnim trendovima fluorescentnih tijela

Zamjetan je sljedeći trend kod fluorescentnih svjetiljki: unutarnji promjer fluorescentnih cijevi sve se više smanjuje. Najnovija generacija cijevi ima debljinu od samo 16 mm. Fluorescentni proizvodi za posebne namjene imaju debljinu od čak samo 7 mm.

Kompaktne fluorescentne svjetiljke nazivamo i ekonomičnim ili štedljivim fluorescentnim svjetiljkama – no ova je osobina fluorescentnih rasvjetnih tijela svima već dobro poznata. Posebnim oblikovanjem staklenog tijela svjetiljke postignut je vrlo uspješan i kompaktan oblik. Kod jedne od najpoznatijih vrsta među kompaktnim fluorescentnim tijelima, svjetiljke Delux EL koju je proizveo Osram, potrebni je \’\’preduključni\’\’ već integriran u tijelu svjetiljke.

Budući da ova svjetiljka posjeduje standardno navojno postolje (podnožje) E 14 i E 27 koji su kompatibilni s priključkom (grlom) konvencionalnih žarulja, onda ih je bez problema moguće koristiti u većini kućanstava. Ovaj proizvod štedi i do 80 posto inače utrošene električne struje. Budući da je svjetiljka u privatnim kućanstvima u prosjeku uključena oko 3 sata onda prema tom računu svjetiljka Dulux EL ima vijek trajanja od oko 12 godina.

Trebamo li svjetiljku koja je trajno uključena preporuča se kupnja proizvoda pod imenom Dulux EL Longlife. Tvrtka Osram na ovaj proizvod daje 5-o godišnje jamstvo – naravno bez obzira koliko dugo ona bila dnevno uključena.

S obzirom na konstrukciju podnožja u koju se ugrađuje dobro je pripaziti na masu kompaktnih fluorescentnih svjetiljki inače bi se njihova velika težina mogla negativno odraziti na ispravno funkcioniranje. Moguće je da je postolje ponekad konstruirano za svjetiljke manje mase odnosno težine. Stoga je tvrtka Osram razvila alternativan i vrlo dekorativan proizvod pod imenom Dulux EL Classic koji je kompatibilan s priključkom (grlom) običnih žarulja.

Pretpostavka za ispravan rad kompaktnih fluorescentnih svjetiljki s mehanizmom za umetanje (bez navijanja) je postojanje \’\’preduključnog\’\’ uređaja odnosno startera u postolju svjetiljke. Zahvaljujući starteru kod nekih je izvedbi kompaktnih fluorescentnih svjetiljki moguće regulirati i jačinu svjetlosti.

Kolika je ušteda s kompaktnim fluorescentnim tijelima?

Ovaj se izračun odnosi na situaciju u kojoj smo konvencionalnu žarulju zamijenili ekonomičnom i štedljivom svjetiljkom: žarulja jačine od 100 vati (W) tijekom svog rada od 12000 radnih sati potrošila bi 1200 kilovat sati (kWh).

Izračunamo li prema tome aktualnu cijenu kilovat sata s brojem utrošenih sati i tome rezultatu pribrojimo cijenu svjetiljke bit će nam sasvim jasno kolika je ušteda. Krajnji rezultat je takav da bi nam za istu jačinu svjetlosti i isti vijek trajanja bilo potrebno oko 12 konvencionalnih žarulja umjesto jedne jedine štedljive svjetiljke.]]>