Održana konferencija o energetski učinkovitoj obnovi građevina

Primjeri uspjeha, 20. i 21.3.2015. u Termama Tuhelj

U petak 20.3. i subotu 21.3.2015. godine održana je u Tuhelju Konferencija o energetski učinkovitoj obnovi građevina – primjeri uspjeha, u organizaciji HUK-a – Hrvatske udruge krovopokrivača.

Konferenciju su otvorili predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, gđa Irena Križ-Šelendić, Voditeljica Službe za EU poslove, programe i projekte u Upravi za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu te predsjednik Hrvatske udruge krovopokrivača g. Vladimir Makoter.

Gospodin Makoter je istaknuo da su „programi energetske obnove zgrada, teme koje će biti ključne kroz idućih 5 godina u građenju i obnovi zgrada. Ono što je danas relativna novost, sutra će postati uobičajeni postupak u građenju ili obnovama. Glavna tema ove konferencije je energetski učinkovita obnova građevina pod motom primjeri uspjeha.

Ovi programi istovremene poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada, zapošljava se veliki broj građevinskih radnika, ostvaruju se značajne uštede u potrošnji energenata, čuva se okoliš, a za sve krajnje korisnike ovih programa pripremljena su značajna novčana sredstva za bespovratno sufinanciranje.

Sve će to biti ostvareno u tolikoj mjeri ukoliko krajnji korisnici dobiju prave informacije i uključe se u ove programe. Potaknuo je sve sudionike da budu neumorni u promicanju ovih programa osobito prema krajnjim korisnicima, vlasnicima obiteljskih kuća i stanova. Glavne poruke ove konferencije trebaju biti upućene upravo svima, jer svi žive u kućama ili stanovima i posredno ili neposredno svatko u Hrvatskoj može imati koristi od ovih programa.

Gospođa Irena Križ-Šelendić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja održala je prezentaciju o prvoj godinu provedbe energetski učinkovite obnove zgrada u RH – iskustva i uspjesi iz prakse.

Dosadašnji fokus programa su bile zgrade koje su na kontinentu, izgrađene između 1945.-87. godine, zbog najvećih mogućih ušteda koje se mogu ostvariti. Mjere energetske učinkovitosti su uglavnom usmjerene na smanjenje toplinskih potreba na zgradi, na ugradnju obnovljivih izvora energije gdje se to može. Program za obnovu obiteljskih kuća je donesen u ožujku 2014. godine, a ove godine u ožujku 2015. godine ide na izmjene Vlade. Dionici u provedbi ovog programa su Ministarstvo graditeljstva koji je nositelj ovog programa. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koji sudjeluje u promociji ovog programa, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je glavni u provođenju ovog programa. Tu je također onda bio posrednik između Fonda i građana. Fond je raspisivao natječaje za lokalnu samoupravu, a oni dalje za građane. Tu su također i stambene štedionice i banke koje trebaju osigurati dodatna financijska sredstva za građane, dio osim subvencije koji pokriva fond.

Mjere koje su se primjenjivale u programu su sljedeće: kao prvo to je bila obnova vanjske ovojnice, sve što uključeno u ovojnicu, toplinska izolacija stropova, zidova, podova, izmjena stolarija. Sufinanciranje u Zagrebačkom području je iznosilo 40%. Za neka područja subvencije iznose 60% ili čak 80% za ratom pogođena područja i prvu skupinu otoka. Druga skupina mjera se odnosila na sustave grijanje: zamjena postojećih sustava grijanja efikasnijima ili promjena energenta. A zadnja skupina mjera se odnosila na uvođenje obnovljivih izvora energije u obiteljske kuće gdje god je to bilo moguće, najčešće putem solarnih sustava za grijanje potrošne tople vode, kotlova na bio masu i dizalica topline.

Program se provodio na sljedeći način: fond je osiguravao iz svojih vlastitih sredstava sredstva za sufinanciranje građana, zatim je raspisivao natječaje za jedinice lokalne uprave i samouprave. One su zatim same raspisivale natječaje za građane. Građani su sami osiguravali izradu projekta, nabavu opreme i izvođenje radova. Izvori financiranja su prvenstveno bila vanproračunska sredstva fonda. Ove godine će se tim sredstvima dodati sredstva iz strukturnih fondova.

Koristi od programa su mnogostruke, osim poticanja investicija 207 milijuna kuna godišnje, osiguranje zapošljavanja prema procjenama za oko 700 ljudi godišnje, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, razvoj proizvoda domaće industrije izolacijskih materijala, drvne bio mase. Poboljšanje općeg stanja i tržišne vrijednosti nekretnine, smanje energetske potrošnje i smanjenje emisije CO2.

U prošloj godini osigurano je bilo 160 milijuna kuna. Ove godine su osigurana sredstva za 10.000 zgrada, tako da će ove godine program dobiti pravi zamah.

Međutim zbog raznih problema u provođenju programa gdje je prvenstveno bio problem s lokalnom samoupravom koja nije svugdje htjela sudjelovati, npr. grad Zagreb se nije uključio, tako da se građani grada Zagreba nisu imali priliku prijaviti. Došlo se na ideju da se program pojednostavi i promijeni tako da će Fond raspisivati natječaj ove godine direktno za građane, i ići će samo jedan krug. Ovo je još uvijek prijedlog, Vlada još nije usvojila te promjene, no očekuje se da će izmjene biti donesene do kraja ožujka 2015.

Umjesto glavnog projekta, za pojedine mjere sukladno prema pravilniku za jednostavne građevine, neće biti potreban glavni projekt nego će Fond osigurati listu certifikatora s kojima će sklopiti ugovore i koji će izlaziti na teren, provest će prvi energetski pregled, preporučit će mjere energetske obnove i nakon što se obnova izvrši ponovo će izaći na teren, napravit će drugi energetski pregled i izdat će certifikat. Prednost ovog modela je što za građane je rad energetskih certifikatora besplatan, sredstva će osigurati fond. U procesu sam prijave, kada treba ispuniti neke podatke o zgradi, certifikatori će biti tehnička pomoć – stručno osposobljena osoba na terenu. Pomoći će im čak pregledati dokumentaciju o samoj zgradi.

Fond objavljuje javni poziv za sve građane, građani kontaktiraju certifikatora s liste ovlaštenih certifikatora koje će Fond objaviti, zajedno s njima ispunjavaju prijavu i dostavljaju ponudu od izvođača radova i troškovnik. Kada Fond ustanovi da je dokumentacija potpuna, Fond donosi odluku o financiranju. Korisnik potpisuje ugovor s Fondom. Korisnik sam izabire svog izvođača, provodi se obnova i dostavlja se Fondu dokumentacija. Da bi ta dokumentacija bila potpuna, ponovo se provodi energetski pregled i dostavlja se certifikat. Fond zadržava pravo izlaska na teren prije isplaćivanja subvencije da zaista provjeri da li su radovi izvršeni kako su trebali biti.

U tijeku je također program sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. Za višestambene zgrade potreban je energetski certfikat koji se izgrađuje na početku i na kraju, glavni projekt. Fond subvencionira izradu certifikata u iznosu od 40%. Posrednik između Fonda i građana je upravitelj zgrade, on se javlja na natječaj u Fondu, osigurava u ime suvlasnika izradu projekta, nabavu oprema, osigurava izvođače, stručni nadzor i izradu energetskog certifikata. Sukladno novom zakonu o energetskoj učinkovitosti više nije potrebna suglasnost svih suvlasnika u zgradi, nego 50 + 1% po broju suvlasničkih jedinica i po broju stanova u zgradi.