Planiranje vanjskog osvjetljenja

Dva su aspekta vrlo važna koja je potrebno posebno naglasiti: s jedne strane dobra osvijetljenost okućnice jamči nam da se nećemo spoticati u mraku i da ćemo cijelo vrijeme imati odličan pregled na ulazna vrata, vanjsko stubište kao i pojedine stepenice dok se penjemo ili spuštamo.

S druge strane \’\’dugoprstići\’\’ se neće tako lako odlučiti za akciju ako vide da je neka kuća dobro osvijetljena.Idealno vanjsko osvjetljenje sastoji se od fiksnih i mobilnih svjetiljki. Zidne vanjske svjetiljke osvjetljavaju terasu i prostor oko ulaza, a stajaće lampe ili lampe na stupovima označavaju put ili stubišne ulaze.

Mobilne svjetiljke i reflektori koje je moguće postaviti na gredicama cvijeća i vrtu mogu dati poseban noćni naglasak cijeloj okućnici. Pripazite da Vam prijelaz od svjetla prema mraku uvijek bude harmoničan. Poglavito kod vanjskih svjetiljki na stupovima treba pripaziti da zbog svog položaja ne zasljepljuju prolaznike niti s jeden strane. Treba posebno izbjegavati dugačke i oštre sjene koje nastaju kao rezultat ravnog ili koncentriranog pada svjetla.

Vrlo važno:

Kao elemente vanjske rasvjete smiju se koristiti samo one svjetiljke koje su kao takve standardizirane odnosno koje su nadležna i stručna tijela odobrila i prihvatila kao vanjska rasvjetna tijela. Standarde koje ovakva rasvjetna tijela moraju ispunjavati jamče nam određeni stupanj tehničke sigurnosti: tako npr. možemo reći da neko vanjsko rasvjetno tijelo ispunjava određene tehničke standarde u tom pogledu ako u njegovu unutrašnjost ne mogu dospjeti insekti veći od 1 mm i ako je potpuno otporno na vodu iz prskalice.Upotrebom ekonomičnih rješenja za vanjsku rasvjetu kao što su npr. štedljive fluorescentne svjetiljke investicija će se vrlo brzo isplatiti. Štedljive energetske svjetiljke mogu se dodatno opremiti i detektorima pokreta.

Ako smo sigurni da detektori neće stalno uzaludno uključivati i isključivati svjetlo, onda je njihova ugradnja definitivno isplativa. Osim toga oni će zasigurno zastrašiti neželjenog posjetitelja ako se približi kući.S druge strane očekivani gosti bit će nam zahvalni ako se automatski uključi svjetlo koje će im osvijetliti traženi kućni broj i put u kuću, a na ovaj način omogućit ćemo i općenito dobru orijentaciju oko svog doma.Osim toga pomoću svjetla moguće je manipulirati dimenzijama vanjskih zidova i predmeta. Tako na primjer možemo \’\’proširiti\’\’ uske i svijetle zidove direktnim usmjeravanjem svjetla na njih.