Priključivanje rasvjetnih tijela na električnu mrežu

Ovdje vrijedi pravilo: uvijek isključite električnu struju prije nego poduzmete bilo kakve radove na električnoj mreži. Ovo pravilo vrijedi naravno i kad je riječ o priključivanju rasvjetnih tijela. Zapamtite da nije dovoljno za isključivanje koristiti samo prekidač izvora svjetla.

Naknadno u svakom slučaju dobro provjerite je li električna mreža još uvijek pod naponom. Prije nego što napravite rupe u zidu u kojima namjeravate pričvrstiti konstrukciju svjetiljke najprije se uvjerite kuda ispod žbuke točno prolaze instalacije.

Na krajevima kabelskih žila skinite izolaciju, a žilu koja vodi električnu struju i neutralni vod treba umetnuti u stezaljku svjetiljke i čvrsto je pritegnuti. Žuto-zeleni zaštitni vod ne treba spajati niti priključivati nego ga ostaviti slobodnim u tijelu svjetiljke odnosno pritegnuti ga u za to predviđenoj stezaljci lampe.
Način postavljanje halogenog sustava osvjetljenja

Olovkom označite mjesta gdje će se nalaziti rupe za pričvršćivanje. Izvadite osigurače iz transformatora, skinite vijke sa strana i zatim skinite kućište. Kabelom povežite transformator sa stropnim priključnim kabelom – kao što je gore opisano.

Transformator pričvrstite na stropu. Kućište ponovno vratite na transformator, umetnite osigurače i fiksirajte mehanizam. Nosač halogenih svjetiljki fiksirajte na definirano mjesto. Ispod transformatora postavite dekor-ploču, mehanizam ugurajte u držače ispod transformatora, a zatim fiksirajte konstrukciju. Mehanizam sad povežite brzoveznim elementima. Nosače halogenih svjetiljki povežite veznim elementima i fiksirajte ih malim vijcima veznih elemenata. Metalne krajeve postavite na sofite i skupa sa svjetiljkama postavite ih na sklop. Uvjerite se da je konstrukcija s nosačem halogenih svjetiljki čvrsta i na krajeve nosača postavite zaštitne “kapice” ili poklopce. Sad napokon možete uključiti električnu struju.

Planiranje vanjskog osvjetljenja

Ispravno planiranje i postavljanje osvjetljenja oko cijele kuće neće nam samo dodatno uljepšati duge i onako lijepe ljetne noći. Kvalitetno osvjetljenje uvelike doprinosi i poboljšava aspekt sigurnosti i s te strane uopće nije za podcjenjivanje.

Dva su aspekta vrlo važna koja je potrebno posebno naglasiti: s jedne strane dobra osvijetljenost okućnice jamči nam da se nećemo spoticati u mraku i da ćemo cijelo vrijeme imati odličan pregled na ulazna vrata, vanjsko stubište kao i pojedine stepenice dok se penjemo ili spuštamo. S druge strane “dugoprstići” se neće tako lako odlučiti za akciju ako vide da je neka kuća dobro osvijetljena. Idealno vanjsko osvjetljenje sastoji se od fiksnih i mobilnih svjetiljki. Zidne vanjske svjetiljke osvjetljavaju terasu i prostor oko ulaza, a stajaće lampe ili lampe na stupovima označavaju put ili stubišne ulaze.

Mobilne svjetiljke i reflektori koje je moguće postaviti na gredicama cvijeća i vrtu mogu dati poseban noćni naglasak cijeloj okućnici. Pripazite da Vam prijelaz od svjetla prema mraku uvijek bude harmoničan.

Poglavito kod vanjskih svjetiljki na stupovima treba pripaziti da zbog svog položaja ne zasljepljuju prolaznike niti s jeden strane. Treba posebno izbjegavati dugačke i oštre sjene koje nastaju kao rezultat ravnog ili koncentriranog pada svjetla.

Vrlo važno:
Kao elemente vanjske rasvjete smiju se koristiti samo one svjetiljke koje su kao takve standardizirane odnosno koje su nadležna i stručna tijela odobrila i prihvatila kao vanjska rasvjetna tijela.

Standarde koje ovakva rasvjetna tijela moraju ispunjavati jamče nam određeni stupanj tehničke sigurnosti: tako npr. možemo reći da neko vanjsko rasvjetno tijelo ispunjava određene tehničke standarde u tom pogledu ako u njegovu unutrašnjost ne mogu dospjeti insekti veći od 1 mm i ako je potpuno otporno na vodu iz prskalice. Upotrebom ekonomičnih rješenja za vanjsku rasvjetu kao što su npr. štedljive fluorescentne svjetiljke investicija će se vrlo brzo isplatiti. Štedljive energetske svjetiljke mogu se dodatno opremiti i detektorima pokreta.

Ako smo sigurni da detektori neće stalno uzaludno uključivati i isključivati svjetlo, onda je njihova ugradnja definitivno isplativa. Osim toga oni će zasigurno zastrašiti neželjenog posjetitelja ako se približi kući.

S druge strane očekivani gosti bit će nam zahvalni ako se automatski uključi svjetlo koje će im osvijetliti traženi kućni broj i put u kuću, a na ovaj način omogućit ćemo i općenito dobru orijentaciju oko svog doma.

Osim toga pomoću svjetla moguće je manipulirati dimenzijama vanjskih zidova i predmeta. Tako na primjer možemo “proširiti” uske i svijetle zidove direktnim usmjeravanjem svjetla na njih.