Rasvjeta u integriranim sustavima

Nakon dugogodišnjeg sušnog razdoblja u investicijama, pa tako i u graditeljstvu u Hrvatskoj, ovih ponovno smo svjedoci pojačane izgradnje poslovnih objekata, prvenstveno u Zagrebu kao poslovnom središtu Hrvatske. Nakon vala trgovačkih objekata, dolaze na red i suvremeni poslovni objekti velikih kvadratura. Cijeli niz takvih objekata ovih se dana nalazi što u izgradnji, što u završnim fazama projektiranja. Navedene investicije dale su pozitivan impuls kompletnoj graditeljskoj i pratećoj projektnoj struci.

Zahvaljujući kompleksnosti objekata, ponovno se aktualizira pitanje integracije električnih i električki upravljanih sistema u objektu u jedinstven sistem upravljanja i nadzora. Cilj je osigurati jedinstveno centralno računalo na kojemu se na korisniku blizak način može nadzirati i upravljati radom svih sistema u objektu. Na globalnom nivou pojavilo se nekoliko osnovnih tehnoloških platformi za integraciju upravljanja zgradom: LONbus, EIB, PROFIbus, CANbus i t.d.Na globalnom nivou LON platforma trenutno dominira s više od 300 dobavljača pojedinačnih sistema kompatibilnih s LONWorks protokolom. U Europi izuzetno snažnu poziciju drži i EIB platforma s oko 100 kompatibilnih dobavljača.

Ekonomska opravdanost upravljanja i nadzora rasvjete

Ukoliko se razmišlja o upravljanju i nadzoru rasvjete, osnovna pretpostavka je analiza sistema na dugoročnoj osnovi. Ukoliko investitor razmišlja samo na kratkoročnoj osnovi, razmatrajući isključivo trošak investicije, onda je potpun izostanak elektroničkog upravljanja i nadzora rasvjete jedino dobro rješenje. Međutim, ukoliko se promatranje proširi na kompletan period amortizacije jedne tehnološke generacije rasvjete u objektu (tj. period od 10 do 15 godina), i ukoliko se upotrijebe barem osnove takozvane \”cost of ownership\” analize tj. analize ukupnog troška korištenja sistema, odmah se pokazuje opravdanost investicije u upravljanje i nadzor rasvjete.Osnovna suhoparna računica govori da rasvjeta u prosjeku troši oko 40% ukupne električne energije u standardnom poslovnom prostoru. Sistem elektroničkog upravljanja rasvjete u osnovnoj konfiguraciji (regulacija sa zaposjednutošću prostora i priljevom dnevnog svjetla) štedi barem 35% energije. Ostvarene uštede u periodu 10 do 15 godina lako opravdavaju visoke dodatne investicije u sistem elektroničkog upravljanja i nadzora rasvjete.Daljnja, manje suhoparna računica govori o tome da je trošak osoblja u poslovnom objektu više od 50 puta skuplji od troška energije u objektu. Nedavno predstavljena studija Philipsa (\”Lighting for Work: Visual and biological effects\”, W.J.M. van Bommel, G.J. van den Beld) pokazala je da se adekvatnom rasvjetom produktivnost osoblja povećava minimalno 8%. Osim toga, ova studija pokazala je da osim nivoa rasvjetljenosti, na produktivnost utječe i kvaliteta i boja svjetlosti te dinamika svjetlosti kroz doba dana.Ako se ova dva učinka zbroje, vidljivo je da je ulaganje u elektroničko upravljanje rasvjetom izuzetno rentabilna investicija.

Svrha upravljanja rasvjetom

Osnovna ideja upravljanja rasvjetom može se svesti na sljedeća tri motiva: Imati svjetlo kada treba, ondje gdje treba, onoliko koliko treba. Imajući u vidu nova istraživanja psihologije svjetlosti, mogli bismo dodati i četvrti motiv, kakvo treba imati svjetlo.Ovdje prvenstveno mislimo na boju svjetlosti. Pokazano je da svjetlost hladnije temperature boje ima poticajan učinak na radnu atmosferu dok svjetlost toplije temperature ima relaksirajući učinak na efikasan odmor. U skladu s time, Philips je razvio više familija svjetiljki s kontinuiranom regulacijom intenziteta (3% do 100%), ali i boje svjetlosti (2700K do 6500K).

Kompletan sistem upravljanja rasvjetom ravna se prema informacijama iz tri osnovna izvora:

 • i nformacija o dobu dana i potrebnom nivou i kvaliteti svjetlosti predviđenoj za to doba dana iz kontrolera sa satom
 • informacija o priljevu prirodne svjetlosti iz lux senzora
 • informacija o zaposjednutosti prostora iz senzora pokreta
 • informacija o osobnim preferencama osoblja iz prijemnika ručnih daljinskih komandiUpravljanje rasvjetom i fleksibilnost prostoraU razvijenim zapadnoeuropskim državama bilježi se zadnjih godina podatak da djelatnik u prosjeku mijenja radno mjesto svakih 1,5 godinu. To znači da se rasvjetnoj instalaciji lako može dogoditi da se mora prekonfigurirati i do 10 puta u toku svog radnog vijeka. Ovaj trend kod nas može biti ponešto usporen, ali se nikako ne može pretpostaviti da će nas zaobići. Bez elektroničkog upravljanja i konfiguriranja to znači 10 skupih instalacijskih zahvata na sistemu. Uz elektroničko konfiguriranje isto se postiže uz nekoliko sati rada na centralnom računalu bez ijednog instalacijskog zahvata. Kompletna instalacija nalazi se u spuštenom stropu, a ne i u pregradnim zidovima i kompletna lokalna komunikacija i upravljanje ide putem bežičnih senzora ugrađenih u spuštenom stropuPokazano je da svjetlost hladnije temperature boje ima poticajan učinak na radnu atmosferu dok svjetlost toplije temperature ima relaksirajući učinak na efikasan odmor

  Integracija sustava rasvjete u sustav upravljanja zgradom

  Jedan od primjera kompletno integrabilnog sistema upravljanja i nadzora rasvjete je Philipsov sistem Helio. Kao platforma za integraciju izabrana je trenutno vodeća LON platforma. Osnovna jedinica lokalnog upravljanja i inteligencije je LON kompatibilan Helio kontroler. Kontroler se veže izravno na LON bus, a integrira se u centralni upravljački softver kao objekt nadzora i upravljanja preko LNS plug-in softwareskog modula. Osoba zadužena za nadzor i upravljanje zgradom nije izložena nizu odvojenih računala i odvojenih softverskih paketa s raznolikim korisničkim sučeljima tijekom svog rada.Rasvjeta se pojavljuje kao jedan od segmenata nadzora i upravljanja na zajedničkom računalu i zajedničkom nadzorno-upravljačkom softveru s jedinstvenim korisničkim sučeljem. Kontroler istovremeno služi kao jedinica za prijenos senzorskih podataka o prisutnosti osoblja, stanju priljeva dnevne svjetlosti te lokalnim komandama upravljanja sistemom rasvjete kao i jedinica za izvršenje centralnih komandi nad lokalnim reguliranim rasvjetnim grupama. Istovremeno, kontroler raspolaže vlastitim mikrokontrolerom i memorijom koji mu omogućuje odgovarajući opseg autonomnog upravljanja prostorom kojega pokriva.Kao sistemi koji su na lokalnoj razini najizravnije isprepleteni s rasvjetom obično se pojavljuju:

 • sistemi zamračivanja
 • projekcijski sistemi
 • sistem kontrole pristupa
 • sistem klimatizacije

Obzirom da ovi sistemi na lokalnoj razini često traže iste ulazne signale (prisutnost osoblja, stanje svjetla, ručne komande) pojavljuje se mogućnost korištenja zajedničkih senzorskih resursa. Stoga se često pokazuje opravdanim senzore svjetlosti ili prisutnosti izravno vezati na LON bus te signale distribuirati svim navedenim sistemima ili, pak, objediniti daljinske upravljače različitih sistema na lokalnoj razini. Helio sistem podržava navedene integracije na lokalnoj razini putem multifunkcionalnih senzora i daljinskih upravljača.

 

Sistem elektroničkog upravljanja rasvjete u osnovnoj konfiguraciji štedi barem 35% energije. Ostvarene uštede u periodu 10 do 15 godina lako opravdavaju visoke dodatne investicije u sistem elektroničkog upravljanja i nadzora rasvjete

Sučelja glavne i lokalnih sabirnica

Dok se na strani sučelja sistema rasvjete sa sistemom integriranog upravljanja zgradom pokazuje opravdanim vezati na snažan globalni building management protokol poput LON busa koji omogućuje umrežavanje više tisuća lokalno kontroliranih cjelina, na strani sučelja k lokalnim upravljačkim i izvršnim elementima (regulirane prigušnice, dimmeri i sl.) pokazuje se opravdanim vezati na popularni DALI (Digital Addressable Lighting Interface) protokol za male lokalne mreže rasvjetnih uređaja (do 64 komponente na sabirnici). S tom pobudom nastao je Helio LON-DALI kontroler, istovremeno vezan na LON sabirnicu upravljanja zgradom i na DALI sabirnicu upravljanja lokalnim rasvjetnim elementima. Štoviše, ovaj kontroler omogućuje kvalitetnu dvosmjernu izmjenu informacija između ove dvije mreže. Putem LON sabirnice adresiraju se redovi rasvjete dok se pojedinačne svjetiljke adresiraju putem DALI sabirnice. Rezultat je potpuno fleksibilan sistem rasvjete u oba smjera.

Tehnička kompetencija

Naravno da ovi tehnološki trendovi postavljaju povećane zahtjeve na sve sudionike u procesu gradnje. Zahtijeva se povećana tehnička kompetencija od faze projektiranja objekta, preko faze gradnje i nadzora sve do puštanja u rad i redovitog korištenja sustava. Potreban je proces izgradnje kvalitetnih projektnih timova koji mogu isprojektirati i nadzirati gradnju integriranog sistema upravljanja zgradom, sistem integratora koji odgovarajući sistem mogu izgraditi i pustiti u pogon kao i kvalitetnog osoblja za korištenje sistema koje može biti u organizacijskoj strukturi korisnika zgrade, ali, isto tako, i u strukturi specijaliziranih tvrtki koje bi pružale usluge nadzora i upravljanja tehničkim sistemima kompleksnih poslovnih objekata. Imajući u vidu tradicionalnu kvalitetu hrvatskih visokih učilišta i inženjerskog kadra, smatramo da je Hrvatska u stanju ovaj proces vrlo brzo usvojiti i stati uz bok razvijenim europskim državama u ovom dijelu graditeljskih tehnologija.

Reflektori HORUS

Reflektori HORUS namijenjeni su za unutarnju i vanjsku rasvjetu, i to: komercijalnih sadržaja (natpisi, reklamni panoi i sl.), arhitektonski vrijednih površina i znamenitosti (pročelja, ulazi, sklupture, spomenici), sportskih površina (sportski tereni i vježbališta), servisnih prostora (tvornički krug, otvorena skladišta), industrijskih objekata, javnih površina (ulice, trgovi i sl.).Tamnosiva injektirana termoplastika kao glavni materijal izrade osigurava napredni dizajn te izuzetnu otpornost na vanjske atmosferske utjecaje (kisele i slane kiše, koje su glavni uzrok korozije kod metala), uz istovremenu stabilnost na utjecaj UV zračenja. Termoplastika kao izolacijski materijal izravno osigurava i klasu 2 izolacije, što predstavlja bitan pomak u prevenciji napona dodira, povećava sigurnost i smanjuje troškove. Isto tako, bitno je smanjena i masa armature, koja u usporedbi s odgovarajućom armaturom u standardnoj metalnoj izvedbi iznosi do 40% te je samim time znatno olakšana njihova montaža i instalacija, rad na većim visinama, te serijsko povezivanje pri montaži.Zahvaljujući čvrstoći materijala i temperiranog stakla (mehanička otpornost 8J/10J), reflektori HORUS idealni su za primjenu u kritičnim okruženjima, koja inače mogu uzrokovati oštećenja reflektora (manja nogometna igrališta, luke i sl.).Održavanje reflektora znatno je pojednostavljeno, zahvaljujući izravnom pristupu električnom dijelu i izvoru svjetlosti s prednje strane (bez upotrebe alata) zahvaljujući jednostavnom i pouzdanom mehanizmu otvaranja (samouglavna ručica). Velika preciznost pri usmjerenju i pozicioniranju reflektora postiže se graviranom kružnom skalom, koja se nakon odabira željenog smjera zračenja svjetlosti jednostavno učvrsti u željenom položaju imbus ključemUpravo zahvaljujući gore navedenim prednostima postignute su povoljnosti u cijeni do 20% i vremenu instalacije do 10-ak minuta.

Izvor: Philips Lighting Hrvatska

Preouzeto: www.masmedia.hr