Solarna tehnologija

Pomoću fotonaponskog efekta može se sunčana energija izravno pretvoriti u električnu u fotonaponskim ćelijama. Kada fotonaponska ćelija apsorbira Sunčevo zračenje, fotonaponskim efektom se na njezinim krajevima proizvede elektromotorna sila i fotonaponska ćelija postaje izvor električne energije. Svjetlost pada na tanki film poluvodičkog materijala i proizvodi električnu struju. Osnovni element u kojem se odvija pretvorba je solarna ćelija.

Međusobnim spajanjem niza solarnih ćelija formira se fotonaponski modul.

Solarna energija je neiscrpna, sigurna, dostupna svima na lokaciji gdje je potrebna. Njeno korištenje nema nikakvih negativnih uticaja po prirodu ili čovjeka, i uz to besplatna. Solarna energija je jedini energetski izvor koji pripada svakom čovjeku i koji može koristiti prema svojim potrebama. Korištenjem obnovljivih izvora energije štiti se životna sredina i doprinosi uspostavljanju osnova odrzivog razvoja ljudskog društva, kako bi covjek danas sačuvao prirodu za buduće generacije.

Osnovni princip rada je taj da se energija sunčevog zračenja koju čine fotoni u solarnom modulu pretvara u istosmjerni DC napon. Tako dobivena energija se može akumulirati u baterijama I koristiti za napajanje istosmjernih potrošača. Međutim ako imate potrebu za napajanjem izmjeničnih AC potrošača tada se u solarni sistem implementira pretvarač (Inverter). Inverter vrši pretvorbu istosmjernog DC napona u izmjenični AC, te na taj način direktno omogućava napajanje kućnih potrošača koji rade na mrežni napon 220V / 50Hz.

Prednosti upotrebe soalarnih fotonaponskih sistema:

• Tehnologija dokazana u komercijalne svrhe
• Visoka pouzdanost
• Dugotrajnost
• Niski troškovi rada i najekonomicniji izvor energije
• Minimalna potreba za održavanjem i bez upotrebe drugih energenata
• Najbolji urbani obnovljiv izvor energije
• Jednostavna mehanika, nema pokretnih djelova koji su potrebni za rad sistema
• Primjenjivost sistema praktično bilo gdje na zemlji
• Bešuman i ne zagađjuje okolinu, ekološki najčistiji izvor energije
• Pruža mogućnost proizvodnje i korištenja električne energije i na mjestima gdje bi to inaće bilo preskupo ili čak neizvodljivo
• Arhitektonska integracija u svaki prostor
• Elementi sistema su i građjevinski elementi

Kompletan sustav za proizvodnju električne energije upotrebom solarne tehnologije se sastoji od:

– Solarnih FN modula
– Regulatora napona
– Invertera (pretvarača)
– Baterija

http://www.solarprojekt.hr