Stilska javna rasvjeta

Ovim se člankom želi prikazati način na koji je realizirana javna rasvjeta ulice Vrapčanska aleja od same ideje, preko projekta i konačno do izvedbe

Vrapčanska je aleja ulica u zapadnom dijelu grada koja povezuje Ilicu s Bolničkom ulicom te je glavna komunikacija sa Psihijatrijskom bolnicom Vrapče, široj javnosti poznata i po ekranizaciji popularne Krležine drame „Glembajevi“ koja je tamo snimana.

Aleja je dugo bila u mraku što je pričinjavalo znatne poteškoće kako u motornom prometu, tako i biciklistima odnosno pješacima, osobito zbog činjenice da je u sklopu bolnice srednja zdravstvena škola te da se u neposrednoj blizini nalazi rekreativno nogometno igralište.Još kad se zna da je Aleja zajedno s bolnicom zaštićena spomenička baština te da se duž iste protežu četiri drvoreda starih stabala kestena i laiku je vidljivo da nije jednostavno uklopiti javnu rasvjetu koja će predmetni prostor efikasno rasvijetliti ne narušavajući postojeći ambijent.U dogovoru s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode određeno je da se ugrade stilski lijevani stupovi tipa Zagreb-mali visine 2,8 m i na njih oblikovno starinske svjetiljke Grič koje se najčešće mogu naći na Gornjem gradu.Tip svjetiljke i stupa primjeren je razdoblju iz kojeg datira bolnica, a i unutar dvorišta same bolnice takvi stupovi već postoje, pa je to bio glavni kriterij pri njihovu odabiru. Svjetiljka Grič izvedena je od prozirnog stakla, unutra je ugrađen protublješteći raster, a žarulja je visokotlačna natrijeva snage 150 W.Primjenom protublještećeg rastera unutar svjetiljke postignut je dvojaki efekt i to :

spriječeno je bliještanje izvora svjetlosti u smjeru vozača motornog vozila
smanjen je efekt svjetlosnog onečišćenja na dozvoljenu emisiju u smjeru neba od 2% svjetlosnog toka

Projektom je trebalo zadovoljiti klasu javne rasvjete ME3 na prometnici i S3 na pješačkim stazama. Klase su određene prema Publikaciji CIE 115/95 i Europskim normama EN 13201 part1 , part2 i part4. Obrazloženje klase ME3 za prometnicu je u činjenici da je njena širina 5,2 m, da ima jednosmjeran promet, ograničenu brzinu kretanja vozila, označene pješačke prelaze te dobru razdvojenost motornog i pješačkog prometa.

Kad je riječ o pješačkim stazama, zbog blizine rekreativnog nogometnog igrališta, bolnice i velikog broja stambenih objekata njih možemo svrstati u prostor srednjeg volumena i gustoće pješačkog i biciklističkog prometa noću što prema spomenutoj publikaciji i Europskim normama odgovara klasi S3.Rasvjetni stupovi razmješteni su uz samu prometnicu obostrano u osi drvoreda rasporedom „cik-cak“ na međurazmaku 18,2 m što je uvjetovano razmakom stabala (vidi sl.1). Na taj način postavljeni stupovi danju su gotovo neprimjetni i ne konkuriraju vizuri koju stvara vrlo vrijedan drvored.Trasa kabela prolazi sredinom pješačkog pojasa između dvaju drvoreda čime je maksimalno zaštićeno korijenje postojećih stabala. Svi stupovi povezani su na kabele načinom „ulaz-izlaz“, a cijela se instalacija napaja iz nadzemnog ormara javne rasvjete koji je u tu svrhu ugrađen pokraj transformatorske stanice TS 103 u susjednoj ulici.Nakon izvedenih radova i puštanja nove javne rasvjete u pogon, izvršena su tehnička mjerenja svjetla (svjetlotehnička) i dobiveni tehnički razultati svjetla (svjetlotehnički) odgovaraju projektiranim (vidi usporedbu u tablicama na sl.2) iz čega se zaključuje da je projekt u cijelosti dobro realiziran.Grad Zagreb ovim je projektom dobio još jednu vrijednu javnu rasvjetu ulice koja se nalazi na području registriranoga kulturnog dobra graditeljskog sklopa Psihijatrijske bolnice Vrapče i kao takva predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola. Građani su dobili pristojno rasvijetljenu prometnicu koja više neće biti mjesto okupljanja sumnjivaca i potencijalnih aktera kriminalnih radnji.Želja je autora bila ovu tematiku približiti čitateljima i pokazati kako stilska javna rasvjeta karakteristična za parkove i pješačke komunikacije može dati dobre rezultate i na kolniku odnosno zadovoljiti sve sudionike u prometu .

PRORAČUN – Izmjerene vrijednosti na prometnici Prometnica

Izvor: www.masmedia.hr