U proteklih sedam godina održavanja jednodnevnih Seminara ‘Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije’, svake je godine tema seminara bilo nešto drugo. Prve su godine to bile dizalice topline, ujedno i prvi stručni skup s tom temom u Hrvatskoj uopće, a sljedeće godine (kada je zapravo Seminar dobio svoj današnji naziv) uslijedili su solarni toplinski sustavi. Potom su tema bili fotonaponski sustavi pa šumska biomasa, dok je u 2013. naglasak bio na prikazu ostvarenih projekata iz svih područja obnovljivih izvora s osvrtom na problematiku njihovog financiranja, a u 2014. tema su bila kogeneracijska i mikrokogeneracijska postrojenja.

S obzirom na to kako je odaziv stručne javnosti na prva tri skupa, posvećena dizalicama topline i Sunčevoj energiji, bio više nego odličan, ne treba se čuditi što će ove godine te mogućnosti za iskorištavanje obnovljivih izvora ponovno biti u prvom planu.

Što se može očekivati ove godine?

U prvoj tematskoj cjelini bit će riječi o stanju primjene obnovljivih izvora u Hrvatskoj i predstavit će se novosti vezane uz ostvarivanje projekata obnovljivih izvora (zeleni certifikati, burza električne energije i sl). Isto tako, obradit će se i mogućnosti financiranja takvih projekata iz sredstava fondova, regionalnih energetskih agencija te jedinica lokalne uprave i samouprave ili pak ostvarivanje takvih projekata prema ESCO-načelu.

Druga tematska cjelina bit će posvećena problemima pri izvođenju, odnosno ostvarivanju projekata primjene Sunčeve energije i dizalica topline. U skladu s time, obradit će se priključivanje malih sunčanih elektrana na elektroenergetsku mrežu i rješenja za viškove u proizvodnji električne i toplinske energije od Sunca. Kada je pak riječ o dizalicama topline, bit će riječi o problematici kao što su raspoloživo zemljište za izvođenje podzemnih kolektora, određivanje toplinskih svojstava tla, izvođenje bušaćih radova, plaćanje naknade za korištenje voda u slučaju primjene dizalica topline voda – voda i sl. Konačno, dat će se osvrt i nove europske propise koji uvelike mijenjaju dosadašnji pristup uređajima i opremi za grijanje i hlađenje kao što su Direktiva 2009/125/EZ o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (tzv. Direktiva o eko-dizajnu) s pripadajućim Uredbama te Uredba (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima (tzv. nova F-Gas regulativa).

Konačno, u trećoj tematskoj cjelini obradit će se neki od najzanimljivijih projekata u posljednje vrijeme, odnosno novi proizvodi, rješenja i usluge u području Sunčeve energije i dizalica topline. Pri tome će naglasak svakako biti na izvedenim projektima i to na objektima kao što su obiteljske kuće, stambene, poslovne i javne zgrade, hoteli, kampovi i drugi ugostiteljski i turistički objekti, ali i industrijski pogoni.

Stručno usavršavanje

Kao što je to uobičajeno na svim stručnim skupovima koje u posljednjih nekoliko godina organizira ENERGETIKA MARKETING, nositelj programa stručnog usavršavanja bit će Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO). U skladu s time, svi oni koji obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Seminaru ostvariti bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014). Pri tome će sudionici svojom prisutnošću na Seminaru ostvariti ukupno sedam bodova, od čega dva boda iz regulative. Dakako, potvrdu o sudjelovanju na Seminaru moći će dobiti i svi drugi sudionici koji to zatraže.