Svjetlosna zagađenja loše utječu na zdravlje čovjeka

U današnje, moderno doba jedan od rastućih globalnih problema je takozvano svjetlosno zagađenje, čije posljedice mogu biti vrlo teške

Nije potrebno raspravljati o tome kako je vanjska javna rasvjeta potrebna i kako predstavlja civilizacijsku stečevinu modernog društva, ali ona treba rasvjetljavati objekte, a ne prirodu, za koju bi nestanak noći imao negativne posljedice. Uporabom potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela rješava se problem svjetlosnog zagađenja. Pozitivni rezultati odrazit će se kroz povoljniji utjecaj na okoliš, smanjenu potrošnju električne energije, ostvarivanje novčanih ušteda, poboljšanu javnu i privatnu sigurnost te sigurnost sudionika u prometu. Uz sve to moguće je usred osvjetljenog grada uživati u zvjezdanom nebu.

Posljedice nestanka noći

Kako uživati u zvjezdanom nebu, a da vanjska rasvjeta nepotrebno ne osvjetljava prirodu za koju nestanak noći ima nepoželjne posljedice? Vanjska rasvjeta je nužna, ali treba osvjetljavati samo objekte i neophodan prostor oko njih. Osvjetljavanje prirode je zločin jer nestanak noći ima nedokučive posljedice. Kako pomiriti ta dva suprotna stajališta? Uz smanjenu potrošnju i uporabom ekonomičnijih svjetiljka povoljniji je utjecaj na okoliš, a ostvaruju se novčane uštede. Ali, ne smije se zaboraviti na opću sigurnost, sigurnost sudionika u prometu te privatnu ili javnu sigurnost. Kako pomiriti smanjenu potrošnju i potrebno osvjetljenje? Je li to moguće uporabom zaštićenih rasvjetnih tijela?

U današnje, moderno doba jedan od globalnih rastućih problema je takozvano svjetlosno zagađenje, čije posljedice mogu biti vrlo teške.

U te posljedice možemo slobodno ubrojiti narušavanje bioraznolikosti i poremećaje u ekološkom sustavu, veću potrošnju električne energije i utjecaj na ljudsko zdravlje. Postavlja se pitanje je li raskošna i bogata rasvjeta bolja od skromnije rasvjete boljih svjetlotehničkih i energetskih karakteristika? Pravilnim i ekonomičnim izborom vanjske rasvjete smanjit će se potrošnja električne energije, ostvarit će se novčane uštede, smanjit će se negativni učinci po okoliš te očuvati zvjezdano nebo.

Loš utjecaj na javnu i privatnu sigurnost

Bilo koje emitiranje umjetno stvorenog svjetla u prostore gdje je ono nepotrebno ili neželjeno rezultira zagađenjem okoline i neba viškom svjetlosti čiji je rezultat nestanak noći. Svako emitiranje izvan prostora koje treba osvjetliti, odnosno gdje je ono nepotrebno nazivamo zagađenje prostora. Stoga nije čudno što osamdeset posto europskih zemalja svojim zakonima o rasvjeti ukazuju na problem svjetlosnog zagađenja. Hrvatska ne spada u te naprednije zemlje i nema propise o vrsti rasvjetnih tijela koja se smiju odnosno ne smiju rabiti za javnu odnosno vanjsku rasvjetu.

Neodgovarajuća javna rasvjeta nepovoljno utječe na javnu i privatnu sigurnost, a posebno na sigurnost u prometu. Nepravilno rasvjetljeni objekt stvara blješteći efekt svjetlosti i tako onemogućava pregled i kontrolu prisutne osobe ili objekta. Javna rasvjeta pretežno je namijenjena osvjetljavanju prometnica, a time i sigurnosti u prometu. Nepravilno projektirana i izvedena javna rasvjeta u prometu otežava pravovremeno uočavanje ostalih sudionika te povećava opasnost na cesti. Nagli prijelazi iz svjetlosti u tamu ili obratno izazivaju kratkotrajno sljepilo te na taj način smanjuju prometnu sigurnost. Ako su izvori svjetla u rasvjetnom tijelu nevidljivi, a svjetlost usmjerna prema dolje, na cestu, ne dolazi do zasljepljenja što je neophodno i prioritetno.

Cijena rasvjete može biti i do 40 posto niža

Nesmetana i jasna izmjena dana i noći temeljna je odrednica čitavog ekosustava. Zbog svjetlosnog onečišćenja dolazi do poremećaja u prirodnim ciklusima – noći nestaju, a dan postaje neizdrživo dug, zbog čega noćne životinje nemaju dovoljno vremena za hranjenje i za odmor, previše svjetla izaziva dezorijentaciju, gubitak staništa… Osim toga, uporaba rasvjetnih tijela koja nepotrebno rasipaju svjetlost je najčešće energetski izrazito neučinkovita – potrošnja električne energije je nepotrebno velika, a samim tim se povećavaju novčani izdaci kao i negativni učinci po okoliš.

Cijena vanjske rasvjete može biti 30 do 40 posto niža nego što je danas. Isto tako, za isti postotak može biti niža energetska potrošnja ako se koriste potpuno zaštićena rasvjetna tijela. Što to znači? Rasvjetna tijela moraju biti usmjerena direktno i samo na površinu koju trebaju osvjetljavati s odgovarajućim izvorom svjetlosti koji daje istu ili bolju razinu svjetlosti ne razbacajući svjetlosni tok u okolinu. Većina proizvođača u svom asortimanu proizvoda nudi potpuno zaštićena rasvjetna tijela i njihova cijena nije viša u usporedbi s nezaštićenim ili poluzaštićenim rasvjetnim tijelima. Štoviše, troškovi eksploatacije potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela niži su od troškova eksploatacije ostalih, neodgovarajućih rasvjetnih tijela. Rjeđe su zamjene žarulja i manji je utjecaj zagađenja atmosferskih utjecaja.

Poremećaji sna i hormona

U zadnjih nekoliko godina sve više se pažnje poklanja utjecaju svjetlosnog zagađenja na čovjeka, odnosno na njegovo zdravlje. Istraživanja su dokazala da umjetna rasvjeta utječe na ljude tako da dolazi do poremećaja sna, životnog ritma, a neke studije čak pokazuju i mogućnost hormonalnih poremećaja, koji mogu uzrokovati dostatan broj oboljenja. I prirodu i čovjeka treba zaštititi od svjetlosnog zagađenja. Rješenje problema svjetlosnog zagađenja leži u uporabi potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela (tzv. \’full cut-off\’), oklopljenih sa svih strana osim s donje strane gdje se nalazi ravno staklo ili ga uopće nema. Tako se spriječava rasipanje svjetlosti u stranu i u visinu. Svjetlost je usmjerena samo prema dolje, odnosno na prostor koji treba osvjetliti. Regulacija osvjetljenosti postiže se pomicanjem izvora svjetlosti po vodilicama koje omogućuju pomicanje u potrebnim smjerovima. Na taj su način rasvjetna tijela postavljena horizontalno i osvjetljavaju samo željenu površinu. Ovakvim armaturama postignuta je znatno bolja energetska učinkovitost, a time i značajne financijske uštede. Također, znatne su uštede na održavanju.

\’Full cut-off\’ u Hrvatskoj

Konačno su i u Hrvatskoj započele akcije postavljanja \’full cut-off\’ rasvjetnih tijela. Treba pohvaliti aktivnosti na područjima Matulja, Ivanić-Grada, Malog Lošinja, Slunja i još nekih općina. Nadamo se da će ih biti sve više. Treba pohvaliti i pojavu prve ESCO tvrtke (Energy Service Company) u Hrvatskoj – HEP-ESCO d.o.o.. Naime, HEP-ESCO i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji sa Svjetskom bankom, a u sklopu programa poboljšanja energetske učinkovitosti, predlažu i nude zainteresiranim općinama i gradovima snimanje stanja javne rasvjete i potrošnje električne energije te zamjenu svih neodgovrajućih rasvjetnih tijela s gore spomenutim potpuno zaštićenim. Posebna izdvajanja iz općinskih ili gradskih proračuna pritom nisu potrebna jer projekt u potpunosti financira HEP-ESCO. Investicija se otplaćuje iz ostvarenih ušteda u potrošnji električne energije u ugovorenom vremenskom razdoblju. Prema tome, općina ili grad dobiva novu, energetski učinkovitiju i po okoliš povoljniju rasvjetu bez dodatnih ulaganja, a nakon isteka ugovora troškovi za električnu energiju se obračunavaju prema stvarnoj potrošnji, koja je garantirano smanjena za najmanje 25 do 30 posto. Zaključak je da su ovakvi projekti povoljni za sve ugovorne strane, a dobrobit po okoliš je značajna.

Izvor: PRO Gradnja