Termokamere

Energetska ispitivanja s obuhvaćanjem toplinskih gubitaka i gubitaka hlađenja
Precizno prepoznavanje vlage iza unutarnjih zidova, na sobnim stropovima i na podovima
Oštećeni dijelovi krovne konstrukcije
Izrada simultane vizualne slike i toplinske slike
Uz pomoć patentirane IR- Fusion R-technologije firme Fluke toplinska slika se automatski spaja s vizualnom slikom. Važne informacije prikazuju se brzo i lako razmljivo. Digitalna kamera je nepotrebna, ne mora se zasebno rukovati vizualnom i toplinskom slikom.
Pet različitih modusa promatranja

Uz pomoć pet različitih modusa promatranja u kameri odnosno software-u slike se mogu kompleksno optimirati.

Korisnik bira modus koji najviše odgovara određenoj situaciji. Lijeva slika indicira kompletnu konvencionalnu termosliku s maksmalnim infracrvenim detaljima.
Značajke Fluke TiR-termokamere

Poboljšano prepoznavanje greške te funkcije analize uz pomoć IR-Fusion-tehnologije
Optimirana za teške uvjete okoliša
Izdržava dokazano pad s visine od dva metra
Postojana na prašinu i prskanje vode prema IP 54
Daje oštre i jasne slike za brzo prepoznavanje problema
Identificira i najmanje temperaturne razlike u konstrukciji zgrade i krova i to zahvaljujući visokoj termičkoj osjetljivosti (NETD) od < 0,07 ° C kod modela TiR 1 i < 0,1°C kod modela TiR
Snažan i bešuman senzor prima iznimno kvalitetne slike te daje stabilne mjerne vrijednosti temperature
LCD zaslon u boji u Widescreen formatu(format širokog ekrana) indicira i najsitnije detalje
Navigacija se vrši preko intuitivnog menija prilagođenog korisnicima s tri tastera
Izvješća o problemu integriraju se odmah u kameru
Funkcija govornih bilješki memorira se zajedno sa slikom
Na isporučenoj 2 GB SD memorijskoj kartici možete spremiti preko 3000 slika u bmp-formatu ili 1200 IR-Fusion slika

www.fluke-tir4.com