Bakar

Građevinski materijal bakar koji se koristi na fasadama sastoji se od osd 100% bakra –Cu DHP.

Bakrene trake se mogu već prema površini i boji preddobrađivati na najrazličitije načine, te tako prenoseu prirodni proces korozije bakra u atmosferu:

  • Bakrene trake predoksidirane (smeđkaste)
  • Bakrene trake predpatinirane(tipična patina zelena)
  • Bakrene trake sa slojem kositra(mat siva)

Bakar se može variti, lemiti, rezati,obrezivati, presavijati te se da dobro mehanički obrađivati. Zbog svoje otpornosti se bakar ubraja u ekstremno dugotrajne materijale za fasade.