Beton na fasadama

– Beton priređen na mjestu uporabe kao vidni beton ima beton ske površine s posebnim zahtjevima u pogledu izgleda

Pomoću oplate koja ima posebne karakteristike površine (npr. higrofobna, nehigrofobna, ploče, daske) te prilagođenom mješvinom betona utvrđuju se osnovna sredstva za oblikovanje. U datim slučjevima se određuju i raspored fuga (radne fuge, prividne fuge) , naslage oplate i pozicija sidra. Izvedbe rubnih profiliranja (zaobljavanje, ravnanje) također treba uzeti u obzir.

– Sendvič-ploče (gotovi paneli za beton) predstavljaju troslojne ili četveroslojne već predproizvedene ploče za fasade od armiranog betona i to kao nosivi sloj, izolacijski materijal i obložni sloj (evtl sloj zrak) . Proizvedene u tvornicama gotovih betonskih dijelova sastoje se od visokonosivog betona te zato imaju manje debljine zidova i veću kvalitetu površine od betona priređenog n mjestu uporabe. Ploče u visini kata se proizvode u tvornicama betona te se montiraju na gradilištu. Obložni sloj (između 70 i 100 mm) od armiranog betona se može oblikovati pomoću oplatne ploče (negativni postupak), nknadnom obradom površine li i mješvinom beton u boji. Mogućnosti oblikovanja su velike, od površina vidnog betona u različitim izvedbama do postavljenih kermičkih pločica ili slojeva kamena.
– Betonski klesani kamen koristi se uglavnom ko podne ploče i ploče za fasade.

Kod većih formata armiraju se kao armirano-betonski gotovi dijelovi. Betonski klesani kamen proizvodi se od B55 postupkom vakuum-prešanja uz posebne dodatke i pigmente boja.

Nakon očvršćivanja u neobrađenim pločama se površine betonskog klesanog kamena mogu oblikovati na više načina:

– zrnčanjem
– brušenjem
– poliranjem

Na kraju se pločama daje željena forma.

Betonski klesani kamen se na fasade montira pomoću sistema sidrenja od nerđajućeg čelika. Površina betonskog klesanog kamena se dodatnom obradom može zaštiti od zaprljanja. Zanatska izrada i kvaliteta oplte jedna je od najvažnijih pretpostavki za kvalitetu površine i točnost dimenzija. kako za fasade od betona priređenog na mjestu uporabe tako i za gotove dijelove.

Novi tehnološki razvoj beton npr.samozbijajući beton (SCC) nudi nove proizvodno-tehniče izmjene. Nakon proizvodnje se betonske fasade mogu promatrati s ekološkog aspekta te se mogu po tome visoko rangirati. Recikliranje betona je ekološki nezamislivo.