Drveni omotač

Drveni omotač na fasadama mogu biti mnogostrani.

Odabirom

  • vrste drveta (bor, jela, duglazija, hrast, smreka, ariš)
  • oblika profila (letvice, daske, profilne daske, ploče za fasade)
  • vrste montaže (oplata-poklopac, okrenuta oplata)
  • površinskog tretiranja drvene fasade se mogu oblikovati na najrazličitije načine, individualno