Dvostruka fasada

Dvostruka fasada se sastoji od termo-izolacijske staklene fasade i druge razine od stakla, koja se već prema konceptu postavlja iza ili ispred primarne fasade. Kod fasada s odlaznim zrakom se druga razina stakla nalazi na strani prostorija. Kod koncepta drugog omotača fasade razlikujemo sisteme sa/bez prozorskih otvora na primarnoj fasadi. Tu druga staklena razina leži s vanjske strane.

Dvostruka fasada ima sljedeće prednosti u odnosu na konvencionalne, jednokrilne fasade:

  • Potpuna zvučna izolacija
  • Redukcija transmisijskih toplinskih gubitaka u zimskom razdoblju
  • Moguće provjetravanje preko prozora i na visokim objektima