Energetski učinkovita arhitektura sa staklom

Gotovo svugdje na svijetu danas određuju sijajuće staklene fasade sliku grada.

Sa svojim glatkim površinama i usklađenim dizajnom, su staklene građevine za modernizaciju i arhitektonsku eleganciju. Staklo stvara transparentnost, omogućuje dnevnoj svjetlosti da prodre duboko u prostore te stvara temelj za ugodan život i radnu klimu – čak i u stambenim zgradama. Već godinama je na tom području vidljiv trend prema većim prozorima, a time in većim površinma stakla .

Parametri učinkovitosti ugrađenih funkcijskih stakala i veličina udjela stakla na fasadi su kod nestambenih zgrada, kao i kod stambenih zgrada relevantni za njihovz energetsku učinkovitost. Optimalna usklađenost konstrukcije i funkcije osigurava maksimalni pozitivni učinak.

Funkcijska stakla – temelj moderne arhitekture

Potencijalne korištenja visoko učinkovitih staklenih proizvoda su ogromna . „Odnos prozora prema zidanim građevinama trenutno iznosi 40:60 u korist zidane građevine“, citirano od François Dubuis, voditelj razvoja za poduzeća Glas Trösch Gruppe u jesen 2013 u jednom njemačkom stručnom magazinu1. Cilj švicarske Glas skupine je okrenuti odnos. Za to bi Glas, po riječima Dubuis-a, morao ispuniti više funkcija te se iz standardne verzije razviti u multifunkcionalnu komponentu.

Pored do sada važnih funkcija izolacije, zaštite od sunca i buke, na važnosti ubuduće dobivaju karakteristike kao što su upravljanje svijetlom kao i doivanje energije preko staklenih dijelva u zgradama. Kao opći pojam u ovom kontekstu stoji „solarno ostaklenje“. Već danas mogu moderna energetska stakla koja štede energiju izraditi iz bivših slabih točaka prozora neto-površine za dobivanje topline . Ovo su rezultati istraživanja sa trostrukim izolacijskim staklima SGG Climatop Lux (U = 0,7 W/m2K, g = 0,62) i SGG Climatop Max (U = 0,5 W/m2K, g = 0,60), koje su u suradnji proveli austrijski ClimaPlusSecurit.Partner Eckelt Glas i Saint-Gobain-Glass Njemačka i Dr. Peter Holzer iz Sveučilišta Kems u Beču.2 Ovaj visoki stupanj učinkovitosti se može povećati integracijom dodatnih funkcija.

Intenziviranje energetskih zahtjeva

Energetski zahtjevi, naročito za nove zgrade, će u budućnosti privlačiti i na međunarodnoj razini a time i razinu izvođenja građevinskih zgrada. Europska je unija, primjerice, sa svojim smjernicama 2010/31/EU preko energetskih svojstva zgrada več u 2010 godini formulirala vrlo ambiciozne ciljeve. Provedbom smjernica u nacionalnim državama, bi se energetska učinkovitost zgrada do 2020 godine trebala povećati za 20%. Za nove grade se smjernice zgrada od 2019 (vladine zgrade) odnosno od 2021 godine (sve ostale zgrade) postavljaju na ambicioznu razinu gotovo nulu .energetske kuće.

Sada stoji izazov pred nacionalnom zgradom, provesti ovaj cilj. Njemačka savezna vlada je već u listopadu 2013 postavila naglasak u smjeru usvajanja izmijenjenog Pravilnika o očuvanju energije (EnEv2014). Od 01. siječnja 2016 godine sve nove zgrade, izgrađene u zemlji, moraju smanjiti godišnju primarnu potrebu za energijom za 25% . U odnosu na toplinsku izolaciju zgrada, razina zahtjeva u prosjeku zahtjeva 20 posto.3

Bez smanjivanja površina prozora

U EnEv 2014 se određuju maksimalne vrijednosti za toplinske prijenosne gubitke iz zgrada također preko „H ́T“ (specifično, na toplinsku prijenosnu površinu gdje se gubi toplina prijenosom). Ovdje navedene vrijednosti se nisu promijenile, no pooštravanjem odgovarajućih zahtjeva od 2016 će doći do smanjenja zahtjeva za primarnu energije godišnje od 25%. Ono što je novo, je da čahure zgrade već stvorene zgrade, ne smije imati lošiji specifičniji gubitak topline pri prijenosu na površini od referentne zgrade. Tim relevantnim odnosom prema referentnim zgradama će strah industrija stakla i prozora od ograničavanja površine prozora biti spriječena.

Pozadina: prilikom isključivog promatranje vrijednosti relevantnih za toplinske gubitke, nisu uzeti u obziro površine stakla koje  bi mogle pridonjeti solarni dobitak, bez obzira što pridonose svim stranama zgrade, osim sjeverne strane, smanjivanju zahtjevima primarne energije na godinu.

Institut za tehnologiju prozora Rosenheim, sa sjedištem u južnoj njemačkoj (ift Rosenheim ) objašnjava u stručnom dodatku o promjenama EnEv 2014: „Ako se ne postigne smanjenje zahtjeva za primarnom energijom većim korištenjem obnovljivih izvora energije za 25 % (npr. PV-moduli), to naravno dovodi neizravo do nižih koeficijenata prijenosa temperature za sve dijelove zgrade. Pri tome se solarni dobici ne smiju zanemariti te se treba poštovati najveći mogući stupanj ukupnog prijenosa energije (g-vrijednost) kao i stupanj prijenosa svijetlosti (), što značajno pridonosi smanjenju zahtjeva za primarnom energijom na godinu.“5

S obzirom na nove maksimalne vrijednosti za koeficijente prijenosa topline iz topline nestambenih zgrada, , koji će se početi primjenjivati od 2016 godine, prema ift-u će se od tog trenutka moći primijenjivati sam optimizirani fasadni sustavi . Kod profilnih sustava sa UF-vrijednostima od 1,4 W/(m2K) je još uvijek moguća primjena dvostrukog izolacijskog stakla.6

Sebastian Pflügge

Brigitte Küppers (Assistenz)

www.messe-duesseldorf.de