Fasada-završni omotači na građevinama

Fasade predstavljaju lice (latinski: facies) jednog građevinskog objekta. Kako neko lice može biti lijepo ili simpatično, isto tako i fasada nekog građevinskog objekta može biti ljudima prihvatljiva ili odbojna na osnovu njihovog subjektivnog dojma.Tu leži glavna zadaća svakog arhitekte, oblikovati fasadu zgrade tako da bude interesantna promatračima, kako bi mogli upoznati i njezin interijer. Tako fasada uvijek ostavlja onaj prvi dojam i na osnovu nje se procjenjuje «corporate identity» negog poduzeća, koje kao vlasnik ili najmoprimac ima sjedište u toj zgradi.