Fasadni profili iz stiropora

Standardna je dužina fasadnih profila 2 m ili prema zahtjevu. Izrađuju se gustoće 30kg/m3, razreda zapaljivosti B1 prema HRN DIN 4102.Vanjska je vidljiva površina obložena sa kvalitetnom polimernom zaštitom, otpornom na UV zrake, klimatske utjecaje i dr. Ima veliku mehaničku otpornost.

Dobra je podloga za završne boje i premaze. Slijedom preporuka za ugradbu profili su postojani od – 30°C do +85°C, a ugrađuju se po suhom vremenu na temperaturama od +5°C do +30°C.

Rezanje:

Standardna je dužina profila 2 m, a režu se pomoču pile za drvo ili željezo. Za rezanje pod kutom, upotrebljava se nastavak za rezanje.

Ljepljenje:

Profili se na vanjskim zidovima ljepe na armirani sloj sustava žbuke. Upotrebljavaju se ljepila namjenjena ljepljenju stiropora.Ljepilo se izmješa sa ručnom elektičnom mješalicom i tako se ostavi 10 minuta prije uporabe. Pomoću gladilice ili lopatice punoplošno se nanosi na profil na stražnju stranu.

Na sljubnice između profila također se mora nanjeti ljepilo. Ljepilo se isto tako mora nanjeti po cijeloj površini izrezanog ruba.Na rubovima i s ljubnicama-fugama ljepilo se nakon ljepljenja mora vidjeti, što znači da je profil dobro zalijepljen na podlogu.

Fuge – ljubnice:

Kada ljepilo otvrdne spojeve je potrebno obraditi sa brusnim papirom. Spojeve sa stolarijom potrebno je ispuniti sa trajnoelastičnim kitom (ne silikonskim).

Bojenje:

Površine koje će se bojiti moraju biti suhe, bez prašine i čiste. Primjenjuju se fasadne boje, bez organskog otapala na osnovi silikata, akrilata i silikona. Nanašaju se kistom ili valjkom u tankom sloju u dva ili više slojeva, kada je prethodni sloj suh.

]]>