Funkcionalna konstrukcija višeslojnih fasada

Otraga ventilirani zidni sistemi i sistemi fasada sastoje se prema DIN 18516-1 od sljedećih komponenti: obloge s otvorenim i zatvorenim fugama ili s pokrivnim elementima odnosno slojevima:

  • donja konstrukcija
  • elementi sidrenja,povezivanja i učvršćivanja
  • dopunski dijelovi (npr. priključni profili za rubove objekta, pribor za sidrenje skele, šine za ventilaciju itd.)
  • izolacijski sloj kod izoliranih vanjskih zidnih konstrukcija

Kao obložni elementi na raspolaganju stoje mnogobrojni materijali koji se mogu koristiti te kombiniranje istih.Obloge se moraju montirati s razmakom od najmanje 20 mm prije vanjskog zida odnosno izolacijskog sloja, kako bi se omogućila dovoljna stražnja ventilacija fasade.U pogledu aspekata vlaženja, zaprljanja, vidljivosti donje konstrukcije kao i zahtjeva DIN-a 4108 – zaštita od tuče, pednost ima izvedba sa zatvorenim fugama između elemenata obloge.To se primjerice može izvesti montažom trajno elastične zaštite i izrezanih limova.Na podnožju i rubu krova se svakako moraju postaviti ventilacijski otvori poprečnih presjeka od najmanje 50 cm2/m dužine zida.Kao izolacijski materijali se u pravilu koriste mineralni izolacijski materijali. U području postamenta se ugrađuje izolacija od tvrde spužve u cilju sprečavanja prodora vlage.Izolacijske ploče se moraju postaviti u sloju kompaktno. Pri tome nipošto ne smiju nastati šupljine u odnosu na podtlo.Učvršćivanje se vrši držačima za izolaciju po 5 komada na m2.Izolacija mora ispunjavati sve uvjete toplinske, zvučne i protupožarne zaštite.Donja konstrukcija je nosivi spoj obloga prema gruboj gradnji/rohbau. Već prema planiranom materijalu oplate ona može biti od drveta, aluminija ili plemenitog čelika.Donja konstrukcija se mora podešavati trodimenzionalno, kako bi se omogućila ravna montaža obloge kod neravnih podloga. Učvršćivanje donje konstrukcije kao i oblaganje na donjoj konstrukciji mora se izvršiti bez naprezanja te omogućiti da se sva gibanja primjerice usljed termičke izmjene dužine izloženosti vjetru i rastezljivim fugama preuzmu bez naprezanja i šumova. Elementi sidrenja, spajanja i učvršćivanja odabiru se prema zhtjevima donje konstrukcije.Dopunski dijelovi su npr. uređaji za sidrenje vertikalnih konstrukcija. Oni se raspoređuju po mogućnosti tako da se kod montaže skele ne moraju skidati dijelovi obloge.To je moguće pomoću specijalnih sidara koji se mogu rasporediti u fuge obloge vanjskog zida.