Građevinsko furnir šperano drvo

Građevinsko furnir šperano drvo proizvodi se križnim rasporedom i lijepljenjem furnira. Površine mogu biti glatke, grube ili iščetkane. Kao fasadni materijal se mogu koristiti samo ploče od šperanog drveta koje proizvođač preporuča za uporabu u vanjskom području.