Impregniranje

Impregniranje se vrši sredstvima koji ne stvaraju film, koji prodiru u pore nekog materijala, ali ga ne zatvaraju potpuno. Svakako se mora osigurati difundiranje vode (difuzijski otvorene površine).

Tipičnu primjenu nalaze kod prirodnog kamena i betonskih površina. Impregniranjem na bazi silikonskih smola štite se od prodora prljavštine i oborinskih voda.

Impregniranje drveta može se vršiti i prirodnim materijalima kao uljima i voskom, ali i kemijskim sredstvima za zaštitu drveta. Impregniranjem prirodnim materijalima se reducira svojstvo preuzimanja vode. Kemijski, tlačno impregnirani drveni elementi preporučaju se za područja fasade izložena ekstremnim naprezanjima, iako se s ekološkog aspekta ne preporuča konstruktivna izvedba omotača fasade od drveta.