Jednokrilne fasade

Kod klasifikacije tipologije fasada razlikuju se jednokrilne i višekrilne fasade. Osim te klasifikacije se fasade još razlikuju prema opterećenju na nonosive i nenosive fasade te prema propusnosti svjetlosti na neprozirne i transparentne fasade.

Tipični primjeri jednokrilnih fasada:

  • Zidovi sa spregnutim termoizolacijskim sistemima
  • Stupna-profilna konstrukcija s izolacijskim staklima
  • Zid od staklenih ploča

Tipični primjeri višekrilnih fasada:

  • Straga ventilirani omotači od prirodnog kamena na zidovima
  • Dvostruka fasada
  • Modularni prozori

Jednokrilne fasade mogu biti jednoslojne (npr. zid od staklenih ploča) ili višeslojne (npr. zidovi sa spregnutim termoizolacijskim sistemima).