Jezgrasta izolacija

Za jezgrastu izolaciju bi trebalo na raspolaganju stajati barem pet centimetara prostora između zidnih ljuska.

Jezgrasta izolacija: Toplinska zaštita pri zidu s dvije ljuske

Ako kuća raspolaže sa zidom s dvije ljuske (ili više ljuska), tada se može postojeći zračni prostor koristiti i za takozvanu jezgrastu izolaciju, koja se naziva i upuhavajuća izolacija. Kod te varijante izolacije fasade se prema odabranim izolacijskim materijalom upuhavaju ili istresu posebne granule, pahuljice ili kuglice između zidnih ljuski. Vlasnici kuće trebaju imati na umu, da je potrebna dovoljna šupljina zbog poboljšanja toplinske zaštite fasade. Na raspolaganju mora stajati najmanje dva centimetara zračnog prostora između zidne ljuske kako bi izolacija fasade mogla pokazati željeni izolacijski učinak. Sa deset centimetara zračnog prostora i s kvalitetnom izolacijom može se postići dobar rezultat u jezgastoj izolaciji.

Prije izolacije fasade provjerite štetu

Prije nego stručnjak započne s jezgrastom izolacijom, trebala bi se ispitati fasada radi oštećenja te se treba provjeriti prikladnost fasade za jezgrastu izolaciju. Oštećenja od vlage i pukotine u zidovima bi se trebale najprije ukloniti. Nakon toga se ispituje da li nečistoća može utjecati na djelovanje izolacije fasade. Ako ima previše krhotina ili žbuke u međuprostoru tada se izolacijski materijal ne može bez praznina podijeliti, rezultat mogu biti toplinski mostovi. Stvarni postupak jezgraste izolacije je isto tako brzo objašnjiv kao i napravljen: u principu, ova izolacija fasade ne traje duže od jednog dana. Ovlašteni stručnjak stavlja male rupe na vanjsku ljusku vanjskog zida. Kroz te rupe se upuhava izolacijski materijal te se tako i zabrtvi kako se kasnije ne bi mogao zbiti. Nakon izolacije se te rupe u fasadi ponovno zatvaraju sa žbukom.