Konzolni elementi

Kao konzolni element se u pravilu kod stupno-profilnih konstrukcija označava građevinski dio koji se montira od konzolne visine pa do gornjeg ruba stropa: naziva se još i konzolni panel.