Metali – Profili, limovi, šindra, tkanina

Bitni metali koji se koriste kao metalne obloge osim aluminij i čelika jesu bakar, olovo, kositar i cink. Većina se pomenutih materijala uglavnom pojavljuju kao slitine, jer su njihova svojstva u odnosu na čiste metale bitno poboljšana. Kao metalne obloge se često koriste i slitine ko npr. bronca i mesing.

Za metalne fasade se koriste još i sljedeće vrste obloga:

  • trake, snopovi i ploče
  • trapezni profili, cik-cak profili i valoviti profili
  • kasetni profili
  • paneli
  • sendvič-elementi
  • šindra
  • perforirani lim i rešetke za naprezanje
  • tkanine
  • okovi (bakar)

Kod planiranja metalne obloge svakako treba voditi računa o obradi površine, zaštiti od korozije i izmjenama dužine uvjetavonaih temperaturama.