Prirodni kamen

Prirodni kamen se prema svom nastanku dijeli u više skupina: ukrućeni kamen, sedimentni kamen i metamorfni kamen.

Ukrućeni kamen nastao je od tekuće magme, od više ili manje ohlađenog dubinskog stijenja,izlivenog stijenja ili cijepanog stijenja : granit, gneiss, basalt. Ovo stijenje može indicirati visoki stupanj radijacije.

Sedimentno stijenje sastoji se od frakcija primarnog stijenja, koje se pod utjecajem atmosferilija, trenja i brušenja glečera cijepa i sedimentira,npr. pješčanik.

Morski sedimenti, pretežno najfinije vapnene naslage odumrlih morskih živih bića također se ubrajaju u ovu skupinu.Oni formiraju debele naslage, koje se nakon seizmičkih pomjeranja zemljine kore formiraju u planine.Tu spadaju vapnenac, dolomiti, mramor, jura-vapnenac i Solnhoferove ploče.

Metamorfne stijene: Sedimenti koje prekrivaju pokrivni slojevi, učvršćuju se ili se metamorfiziraju u udubinama pod tlakom ili kemijskim utjecajima i toplinom. Primjer: Škriljac