Staklo kao energetski proizvođač

Integraciju fotonaponskih sustava u fasadu podržava i aspekt održivosti (certifikacija npr. prema LEED, BREEAM ili vnjemačkih postupaka BNB i DGNB). U tom kontekstu je zanimljiv i potpuno novi koncept fasada, kao npr. oni koji predstavljeni na specijalnoj izložbi „glass technology live“ na glasstec 2012 alge fasade. U posebno dizajniranim staklenim čahurama (fotobioreaktori) rastu zahvaljujući sunčevoj svijetlosti mikroalge, koje se preko intermedijata biomasa in bioplina koriste za proizvodnju električne energije. Visoko inovativan je i trenutni istraživački projekt „Fluitglass) sveučilišta Liechtenstein, u kojem se razvija novi koncept za višenamjenski solarno-toplinski stakleni fasadni sustavi. FluiGlass pretvara pasivne staklene fasade u aktivne, transparentne solarne kolektore te istovremeno regulira protok energije u čahure zgrade.8

Sebastian Pflügge

Brigitte Küppers (Assistenz)

www.messe-duesseldorf.deja