Stražnje rezano sidro

Stražnje rezano sidro predstavlja nevidljivu vrstu učvršćivanja ovješenih, otraga ventiliranih fasada. Sastoji se od tiple, vijka, spone ili kontinuiranog profila te evntualno potrebnog međusloja. Tipla se postavlja kroz bušeni otvor s koničnim proširenjem u stražnju stranu fasadnog omotača, a zakretni vijak se podupire u fasadni materijal. Preko spone ili kontinuiranog profila se fasadni omotač učvršćuje na donju konstrukciju. Svakako treba provjeriti sve građevinsko nadzorne certifikate.