Stupno profilne fasade

Velike visine montaže/širine polja odnosno krovne konstrukcije

Stupno-profilni način gradnje bazira se na mogućnosti povezivanja pojedinačnih šipki stupnih profila. Profili se mogu učvrstiti vijcima, mogu se nataknuti ili zavariti. Elementi stupnoprofilnog načina gradnje koriste se u pravilu tamo gdje se moraju realizirati velike visine montaže/širine polja odnosno krovne konstrukcije.Varijabilnim dimenzijama profila, specijalno dubinama profila kao i primjenom različitih materijala kao što su npr.drvo, aluminijum ili čelik ovakve se konstrukcije mogu prilagoditi svim montažnim situacijama. Njihovim modularnim načinom ugradnje moguća je predmontaža kao i povezivanje pojedinačnih profila na licu mjesta.Elementi za otvore proizvode se u uobičajenim sistemima kao priklopni,zakretni, rasklopni, zakretno-priklopni krilni prozori. Na stupno-profilnim konstrukcijama moraju se na elementima za otvore uvijek postaviti krilni okviri i ragastovi, pri čemu ragastov mora biti oblikovan u skladu s utorom konstrukcije.Mogući su motorni pogon krila kao i sve druge regulacije npr.reguliranje radijatora već prema položaju krila, izmjena koncepta ventilacije i naravno i ručno upravljanje.Odabirom profila i ispuna rešetke značajno se utječe na zahtjeve u pogledu toplinske i zvučne izolacije. Ispune rešetke se mogu sastojati od prozirnih i neprozirnih materijala. Ispuna (staklo, prozor itd.) vrši se pomoću APTK odnosno EPDM-profila. Primjena elemenata ispune rešetke različite debljine može se izjednačiti unutar same konstrukcije. Utor stakla se mora prozračiti i tlačno rasteriti, elementi nude kontrolirani odvod kondenzata.

Konstrukcija se sastoji od najmanje dvije razine brtvljenja: primarnu razinu brtvljenja čine brtve zastakljenja na strani prostorije. Prijelaz ovih brtvljnja se u pravilu preklapa; u područjima kosina i krovišta vrši se kaskadna integrirana odvodnja unutar konstrukcije.

Za učvršćivanje stakla ali i kao sekundarna razina brtvljenja koriste se horizontalne i vertikalne tlačne letvice, na koje se većim dijelom spajaju različito oblikovane pokrivne letvice. Točkasto fiksirano zastakljenje se može također koristiti u stupnoprofilnim konstrukcijama. Učvršćivanje elemenata se u granicama tolerancije vrši pomoću slobodnog i nepokretnog ležaja.Građevinsko-fizikalni čvrsti priključci na grubu gradnju/rohbau moraju biti nepropusni na vodu i zrak i u pravilu se izvode mehanički fiksiranim i ljepljenim folijama ili okvirima a istovremeno predstavljaju i toplinsku izolaciju.