Vrste montaže fasada

Netransparentno područje ovog vanjskog zida izolira se na gradilištu te se na kraju oblaže željenim materijalom. Materijal za oblaganje, koji se sastoji primjerice od zida od opeke, od prirodnog kamena ili lima i stakla, učvršćuje se s oprezom na donju konstrukciju. Dovoljna stražnja ventilacija osigurava transport vlage bez eventualnih oštećenja. Ova je konstrukcija jednostavna i zato i cjenovno povoljna. Ona međutim ima jedan nedostatak, što se na gradilištu mora radi iznimno oprezno, jer su mnogobrojni priključci često mjesta poremećaja naročito kod nepovoljnih vremenskih utjecaja. Potrebne su vanjske skele te je cijeli postupak povezan s relativnu dugačkim vremenima montaže. Istovremeno ima puno posla oko transporta i odvoza ambalaže i materijala za pakiranje. U svakom slučaju se ne mogu izbjeći interakcije različitih obrtničkih poslova. Arhitektura koja teži većim, međusobno povezanim prozorskim površinama ne može se realizirati ovakvim principom građenja.

Fasada s prozorskim elementima u nizu

U ovom slučaju se gruba gradnja sastoji od podupirača, katnih stropova i kontinuiranih masivnih istaka. Ostavljeni otvoreni prorez u formi trake između pojedinih katova zatvara se kontinuiranim prozorskim elementima. Kao kod fasada s otvorima ti elementi se brtve i gore i dole na grubu gradnju elastičnim priključcima. Netransparentni dio se opet, kao i kod fasade s otvorima, izolira te oblaže postojano na vremenske utjecaje. Zračni procjep između vanjskog ruba izolacije i unutarnjeg ruba obloge povezuje se s vanjskim zrakom preko otvora. Tako se vlaga u ovom procjepu predaje suhom vanjskom zrakom. Iz tog razloga se ovaj tip fasade često označava kao „hladna fasada“.

Ovješene fasade (Curtain Wall)

Ovaj građevinski princip karakterizira vanjski zid s kontinuiranim vanjskim omotačem. Vanjski omotač se oslanja na grubu gradnju samo po točkama u potrebnim razmjerima, inače preuzima sve funkcije prethodno navedenih zadataka u pogledu zaštite. Potrebni priključci na grubu gradnju, opisani kod dva prethodna principa gradnje, zamijenjeni su elastičnim, nepropusnim formacijama fuga unutar fasade. Takva ovješena konstrukcija okarakterizirana je preciznom izvedbom i montažom, sukladno odgovarajućim zadanim mjerama prilikom projektiranja i neovisno o tolerancijama grube gradnje. Zanatski postupak montaže zamijenjen je odgovarajućim inženjerskim projektiranjem i industrijskom proizvodnjom. To omogućuje realizaciju kompleksnih, pred proizvedenih elemenata.

Praktična implementacija se može unaprijed provjeriti laboratorijskim ispitivanjem. Polazeći od dobivenih rezultata fasada se konstruira u skladu s projektom i prema mnogostrukim zahtjevima. Konzekventnim slijedom se takva fasada montira vrlo brzo, bez potrebne vanjske skele. To vodi ka vrlo kratkim vremenima montaže, zahtijeva na gradilištu vrlo malo mjesta za uskladištenje, a evidentna je i neovisnost o vremenskim utjecajima. Odabrano rješenje obvezuje konstruktora na vrlo brižljivo i osmišljeno konstruiranje, jer greške u konstruiranju se teško mogu korigirati zanatskim izvanrednim mjerama. Ova vrsta fasade zahtijeva intenzivno vrijeme projektiranja i planiranja. U arhitektonskom oblikovanju fasade u svakom slučaju omogućuje dovoljno umjetničke slobode.

Stupno-profilne fasade

U principu je glavan odlika način na koji se unutar fasade preuzimaju istezanja. Prva mogućnost, poznata pod pojmom stupno profilna fasada sastoji se u tome da se horizontalni i vertikalni okvirni profili u adekvatnim proizvodnim dužinama, primjerice u visini kata, u širini modula, linearno postavljaju jedan do drugoga.

Stupno-profilni način gradnje bazira se na mogućnosti povezivanja pojedinačnih šipki stupnih profila. Profili se mogu učvrstiti vijcima, mogu se nataknuti ili zavariti. Elementi stupno-profilnog načina gradnje koriste se u pravilu tamo gdje se moraju realizirati velike visine montaže/širine polja odnosno krovne konstrukcije. Varijabilnim dimenzijama profila, specijalno dubinama profila kao i primjenom različitih materijala kao što su npr. drvo, aluminijum ili čelik ovakve se konstrukcije mogu prilagoditi svim montažnim situacijama. Njihovim modularnim načinom ugradnje moguća je predmontaža kao i povezivanje pojedinačnih profila na licu mjesta.Elementi za otvore proizvode se u uobičajenim sistemima kao priklopni, zakretni,rasklopni,zakretno-priklopni krilni prozori. Na stupno-profilnim konstrukcijama moraju se na elementima za otvore uvijek postaviti krilni okviri i ragastovi, pri čemu ragastov mora biti oblikovan u skladu s utorom konstrukcije. Mogući su motorni pogon krila kao i sve druge regulacije npr. reguliranje radijatora već prema položaju krila, izmjena koncepta ventilacije i naravno i ručno upavljanje.

Odabirom profila i ispuna rešetke značajno se utječe na zahtjeve u pogledu toplinske i zvučne izolacije. Ispune rešetke se mogu sastojati od prozirnih i neprozirnih materijala. Ispuna (staklo,prozor itd.) vrši se pomoću APTK odnosno EPDM-profila Primjena elemenata ispune rešetke različite debljine može se izjednačiti unutar same konstrukcije.Utor stakla se mora prozračiti i tlačno rasteriti, elementi nude kontrolirani odvod kondenzata.

Konstrukcija se sastoji od najmanje dvije razine brtvljenja: primarnu razinu brtvljenja čine brtve zastakljenja na strani prostorije. Prijelaz ovih brtvljnja se u pravilu preklapa; u područjima kosina i krovišta vrši se kaskadna integrirana odvodnja unutar konstrukcije. Za učvršćivanje stakla ali i kao sekundarna razina brtvljenja koriste se horizontalne I vertikalne tlačne letvice, na koje se većim dijelom spajaju različito oblikovane pokrivne letvice. Točkasto fiksirano zastakljenje se može također koristiti u stupno-profilnim konstrukcijama. Učvršćivanje elemenata se u granicama tolerancije vrši pomoću slobodnog i nepokretnog ležaja.

Građevinsko-fizikalni čvrsti priključci na grubu gradnju/rohbau moraju biti nepropusni na vodu i zrak i u pravilu se izvode mehanički fiksiranim i ljepljenim folijama ili okvirima a istovremeno predstavljaju i toplinsku izolaciju.

Fasade od elemenata

Tvornički pedmontirani elementi, elementi najmanje visine jednog kata Fasade od elemenata se već prema tehnologiji profila i tehnici spajanja ubrajaju u kategoriju «prozori» a ne «stupno-profilne konstrukcije», oni se u većini slučajeva zastakljuju sa strane prostorije (npr.u slučaju popravaka). Elementi se tvornički predmontiraju, najmanje u visini jednog kata i čine kompletan završetak prostora. Već prema željenom stupnju fleksibilnosti pri unutarnjoj ugradnji (raspodjela prostora) odnosno zahtjevima u pogledu uzdužne zvučne izolacije elementi mogu se realizirati kao osni pojedinačni ili višeosni elementi. Elementi fasade se postavljaju prije razine grube gradnje/rohbau. Oni integriraju kako neprozirne parapete, stropne obloge, tako i prozirna, dijelom otvorena polja u jednom «elementu». Prilagođeni su za velikoplošne, jedinstveno oblikovane fasadne površine. Zato njihova primjena im posebno smisla na neboderima, jer se oni odgovarajućom predmontažom mogu ugrađivati bez skele. Montaža se vrši etažno od dole prema gore.

Elementi se mogu spajati i horizontalno i vertikalno s preklapajućim razinama brtvenih profila pomoću specijalno izrađenih spojnih dijelova.

Sidrenje elementa vrši se predmontiranim slobodnim i nepokretnim ležajevima preko trodimenzionalnih konzola za učvršćivnje, koje se mogu centrirati. Uvjetovano oblikom u visini kata ali i visokim stupnjem predmontaže zastakljenih elemenata, oni se na konzole postavljaju pomoću dizalice ili nekog drugog uređaja za podizanje. Elementi fasade mogu biti koncipirani kao jednoslojne i dvoslojne fasade.

Profili se sastoje od specijalno razvijenih elementa, usaglašenih sa specijalnim zahtjevima građevine (zvučna zaštita, zaštita od požara, veličine polja itd.)

Zbog velikog udjela vučeno prešanih specijalnih profila elementi fasade se izrađuju uglavnom od termički izoliranih aluminijskih profila. Spojevi profila se natiču, lijepe ili umeću. Odabirom profila i ispune rešetke značajno se može utjecati na zahtjeve u pogledu toplinske i zvučne izolacije.

Elementi za otvore proizvode se u uobičajenim sistemima kao priklopni,zakretni, rasklopni, zakretno-priklopni krilni prozori. Mogući su motorni pogon krila kao i sve druge regulacije npr. reguliranje radijatora već prema položaju krila, izmjena koncepta ventilacije i naravno i ručno upavljanje. Odabirom profila i ispuna rešetke značajno se utječe na zahtjeve u pogledu toplinske i zvučne izolacije. Ispune rešetke se mogu sastojati od prozirnih i neprozirnih materijala.