Zahtjevi u pogledu fasada

Za funkciju fasade su dva zahtjeva odlučujuća:

– zaštita od atmosferilija: zaštita konstrukcije koja leži iza fasade od oborina, sunca i vjetra
– formiranje optičkog izgleda zgrade prema željama investitora i prema zahtjevima građevinskih propisa.Tu spadaju i zahtjevi u pogledu protupožarne i akustičke zaštite – Naravno da su značajni i ekonomski aspekti održavanja i njege. Konstrukcija grube gradnje nikako ne ograničava odluku za i protiv jedne određene vrste fasade. Baš suprotno, različite konstrukcije grube gradnje se kombiniraju s različitim vrstama fasada.

Vanjska žbuka

Vanjska žbuka mora biti postojana na atmosferilije, mraz i temperaturne oscilacije. Mora dobro prianjati, biti otporna na udarce,pucanje i cvjetanje. Svojstva i priprema žbukane podloge su bitni za prianjanje (vidi u tražilici oštećenja žbuke). Žbukana podloga mora biti čista, bez prašine, hrapava. Žbukani profili služe kao pomoć kod žbukanja i kao pojačanje na kutovima i rubovima.

Žbukanje se vrši obično u 3 sloja:

– prvi nanos prskanjem za izjednačavanje preslabe, prejake ili različite snage upijanja/apsorpcije žbukane podloge
– donja žbuka kao nosivi sloj(najdeblji sloj)
– gornja žbuka kao vidljivi sloj žbuke, koji određuje strukturu, boju i estetski izgled žbukane površine. Oblikovanje žbukane površine vrši se različitim načinima – žbukanja: prskana žbuka, tarna žbuka, zidarska žbuka, strugana žbuka itd.

Gornja žbuka je podloga za premaze i bojanje. Vanjsko bojanje i premazi

Vanjski premazi i bojanje služe za oblikovanje boja, ali i za zaštitu od utjecaja atmosfere i odžavanje.Oni određuju karakter zgrade i morali bi se prilagoditi tonovima susjedne zgrade. Vrata, prozori, žlijebovi krova, vijenci, balkonski istaci itd. moraju također biti ukomponirani prilikom određivanja boje.Vanjski premazi postojani su na utjecaje vode i vlage, korizije, truljenja, onečišćenja, insekata, djelovanja svjetlosti, utjecaja okoliša kao i mehaničkih opterećenja (udarci, pukotine). Vrsta i svojstva podloge kao i njihova ispravna priprema određuju odabir sredstva zaštitnog premaza odnosno njegov sastav (temeljne boje, međuboje, završne boje).Razlikujemo premaze na žbukanoj podlozi, na zidovima od opeke, Na vapnencu, betonu, poroznom betonu, vlaknenom cementu, drvetu i drvenim materijalima, plastici.Specijal ni organski sistemi boja i žbuke odnosno sistemi silikonskih vezanih smola značajno produžavaju vrijeme nastanka gljivica I plijesni.Već prema mogućnostima koristite materijale bez štetnih tvari, ekoliški prihvatljive, koji se mogu odlagati i reciklirati.