Zavješene fasade

Koriste se različiti sustavi koji se razlikuju prema učvršćivanju i montaži staklenih ploča:

nasadni sustavi, kod kojih se staklene ploče doslovce nasade na nosivi okvir i zatim se silikonima ili prešanim letvicama usadi u Struktural-Gasket-sustav (kasetni fasadni sustav) panelni sustavi, to znači da se kombinacija čvrstih stakala i prozorskih krila npr. neprozirnih sendič-panela predmontira, a onda se isti kao jedinstveni građevinski element ovjese na nosivu konstrukciju. modularni sustavi, koji se mogu usporediti s panelnim sustavima, ali često su višeslojni sa solarnom zaštitom, s mostićima za održavanje i foto-voltaik-elementima (fotonaponskim elementima).

Zavješene, otraga ventilirane fasade

Zavješene, otraga ventilirane fasade (VHF) sastoje se od sljedećih sastavnih elementa:

– omotač – stražnja ventilacija – izolacija – donja konstrukcija Omotač

Kod zavješenih, otraga ventiliranih fasada stoji na raspolaganju čitav niz fsadanih omotača kao integrirana zaštita od atmosferskih utjecaja, sve do slobodnog oblikovanja fasade.

Već prema željama i zahtjevima u pogledu forme može se birati između «lagane fasade» i «teške fasade». Kao materijali za oblaganje fasada osim stakla koriste se i :

– aluminijske višeslojne ploče – vlaknasti cement – kompozicijske ploče od smole ojačane vlaknima – drvo – drveni cement – višeslojne prešane ploče za visoki tlak (HPL) – keramika – prirodni kamen – titan-cink – nosivi,pločasti konstrukcijski elementi za aplikacije od žbuke, keramike i stakla – opeka

VHF (zavješene, otraga ventilirane fasade) ne predstavljaju spregnuti sustav, više se tu radi o komponentama toplinske izolacije i izolacije od djelovanja atmosferskih utjecaja, koje su odvojene jedna od druge.

Prostor stražnje ventilacije koji leži između njih regulira klima-uređaj.Korisna vlaga ili građevinska vlaga se pomoću klime odvode prema gore, tako da su vanjski zidovi u najkraćem roku suhi.

Dvoslojni sustav VHF-a dijeli funkcije izolacije i zaštite od utjecaja atmosferilija. Većinom se kod VHF-sustava (zavješene, otraga ventilirane fasade) koriste mineralni izolacijski materijali za toplinsku, zvučnu te protupožarnu izolaciju , koji se na tržištu nude za sve vrste objekata i za sve namjene. Izolacijski se materijal može montirati u svim željenim debljinama.

Donja konstrukcija čini statički spojni dio između nosivog vanjskog zida i fasadne obloge. Na raspolaganju stoje materijali kao drvo ili aluminij ili kombinacija ta dva materijala. Uglavnom je na tržištu više tražen aluminij.

Te donje konstrukcije se mogu podešavati trodimenzionalno te se mogu bez prisilnih opterećenja postavljati oko tijela objekta. Neravnine i istaci se daju lako izjednačavati.

Zagrijane fasade

Kod zagrijanih fasada staklo i toplinska izolacija čine jednu jedinicu. Nema stražnje ventilacije. Fasadni element preuzima funkciju termičke izolacije. Učvršćivanje stakala na fasadne profile (npr. stupove ili profile) vrši se termički odvojeno. Pri tome se za učvršćivanje letvica za montažu stakla na profilima fasada koriste plastični materijali.

Za montažu fasada i prozora nudi se na tržištu mnoštvo aluminijskih, čvrstoprešanih profila (npr. od AlMgSi 0,5 F22), koji ispunjavaju sve statičke, konstrukcijske i građevinsko-fizikalne zahtjeve. Za preuzimanje opterećenja vjetra (usis strujanja vjetra) koriste se osim letvica za učvršćivanje i dodatni točkasto postavljeni držači.

Ukoliko se letvice za učvršćivanje postavljaju kontinuirano za učvršćivanje postojano na sile vjetre, onda razmaci između točaka učvršćivanja donje konstrukcije moraju biti manji 3,5 cm, pri čemu opet razmak od rubova mora biti oko 5 do 10 cm.

Hladne fasade

Zavješene, otraga ventilirane fasade od stakla nazivaju se hladne fasade, jer tu staklo služi samo kao zaštita od atmosferskih utjecaja i kao arhitektonski element oblikovanja forme. Unutranji zid preuzima toplinsku izolaciju i u pravilu nosi konstrukciju fasade.

Fasade s otvorima

Kod fasada s otvorima se na nosivom zidu ostavljaju otvori za prozor i vrata. Vrata i prozori se ugrađuju u pravilu kako s vanjske tako i s unutarnje strane.

Fasade od elementa

Kod fasada od elemenata tvornički se izrađuju velikoplošni fasadni elementi uključivši sve sastavne dijelove kao što su stakla i profili za brtvljenje, koji se na postojeći objekt moraju učvrstiti samo aditivno.

Predmontaža fasadnih elemenata gotovih za uporabu omogućuje automatizaciju proizvodnje te tako i potencijale racionalizacije. Kako bi se elementi na gradilištu montirali precizno i brzo, moraju se unaprijed planirati svi neophodni koraci. Na taj način nisu uopće potrebni prilagodni radovi na gradilištu.

Stupno-profilne fasade

Za razliku od fasada od elementa kod stupno-profilnih fasada se pojedinačni elementi (stupovi, profili) učvršćuju na gradilištu. Tek potom se montiraju stakla. Stupno-profilne fasade s vlačno-prešanim aluminijskim profilima predstavljaju danas tehnički standard.