Zvučno tehnička kvaliteta fasade

Ciljevi zvučne izolacije

Cilj zvučne izolacije sastoji se u minimiziranju zvučne razine dovoljne za uporabu unutarnjeg prostora. U slučaju zaštite od vanjske buke na razinu zvuka unutarnjeg prostora utječu sljedeće karakteristike:

 • Visina razine vanjske buke koja djeluje na fasadu
 • Zučno-tehnička kvaliteta fasade
 • Relacija površine fasade koja prenosi zvuk i površine unutarnjeg prostora koja apsorbira zvuk
 • Norma DIN 4109 predstavlja bitan propis za određivanje zvučno-tehničke kvalitete fasade.
 • U ovisnosti o „mjerodavnoj razini vanjske buke“ koja se sastoji od svih vrsta uobičajene gradske buke, fasada se klasificira u područje razine buke te se utvrđuje neophodna zvučnotehnička kvaliteta fasade, vodeći pri tome računa o planiranom korištenju.Ti zahtjevi međutim ne uzimaju u obzir otvoreno stanje fasade za namjenu ventilacije. Kod otvorenih prozora zvučno-tehnička kvaliteta fasade gotovo da nema utjecaj na zvučnu razinu unutarnjeg prostora, tako da je dimenzioniranje prema normi DIN 4109 doduše neophodno, ali nije dovoljno za opis zvučno-tehničke situacije. Tu se neophodna daljnja dimenzioniranja i procjene rezultata vodeći naravno računa o pozadini zahtjeva pravilnika o radnim mjestima te orijentacijskim, približnim vrijednostimaVrijednost ponderirane zvučne izolacije vanjskog građevinskog elementa predstavljena je vrednovanom mjerom zvučne izolacije Rw prema normi DIN 4109 .Taj podatak određen prema EN ISO 717 treba predstavljati zvučno-tehničko ponašanje građevinskog elementa kod različitih frekvencija jednostavno i kompaktno. U stvarnosti tim pojednostavljenjem različiti tijekovi zvučne izolacije ovisni o frekvenciji mogu voditi ka jednoj vrijednosti Rw te tako i pogrešnom dimenzioniranju vanjskog građevinskog elementa.To je naročito moguće kod laganih građevinskih elemenata te kod značajnog udjela niskih frekvencija zvučne imisije. U takvim slučajevima neophodno je neophodno je predstaviti kako imisije tako i zvučnu izolaciju građevinskog elementa u ovisnosti o frekvenciji, zatim pojedinačno dimenzionirati razinu buke u unutarnjem prostoru te konačno obuhvatiti s A-vrednovanom razinom buke unutarnjeg prostora. Alternativno se posreduju takozvane prilagodne vrijednosti spektra C (roza zvukovi) odnosno Ctr (promet) građevinskog elementa. Tako se zvučno-tehničke vrijednosti građevinskog elementa ,ekvivalentno prethodno navedenoj metodi, mogu prilagođavati spektralnom sastavu razine imisije.Zaštita od sunca reducira sunčevo zračenje koje u unutarnji prostor prodire preko otvora na fasadi. Ugodna klima može se osigurati u svim godišnjim dobima upravo dobrom sunčevom zaštitom. U klimatiziranim objektima mogu se smanjiti troškovi potrošnje energije hlađenja te pogonski troškovi. Najbolji faktor smanjenja (Fc) postiže se postavljanjem uređaja za zaštitu od sunca s vanjske strane. Ti uređaji konstruirani su u najrazličitijim oblicima, materijalima i načinima mobilnosti. U principu razlikujemo tri vrste;Kruti sistemi; fasadni ili krovni istaci (balkon za nuždu u fasadi), konzolne horizontalne lamele (od aluminija, stakla ili drveta), nadstrešnice;

  Pokretni sistemi; horizontalno pomične rešetke, stakla, paneli ili drvene lamele, prozorski kapci od drveta, prozirni ili neprozirni preklopni elementi, zakretne lamele za stakla;Privremeni sistemi; markize, rebrenice, tekstilne zavjese, venecijaneri. Najčešće korišteni vanjski uređaji za zaštitu od sunca su venecijaneri odnosne trakaste rolete.Venecijaneri su mjera zaštite od sunca koje se mogu podizati ili spuštati. Prednost u odnosu na fiksirane uređaje za zaštitu od sunca je što nema negativnog utjecaja na vidnost i upad svjetlosti. Vani postavljeni venecijaneri u pravilu nisu postojani na djelovanje vjetra te neovisno o Vašoj uporabi njima treba upravljati preko elemenata za kontrolu vjetra.Vanjski venecijaneri sastoje se od:

 • Zavjese (s bordurom ili bez bordure, aluminij)
 • Elemenata vodilice (uže ili šine)
 • Učvršćivanja
 • Pokrivanja
 • Pogonskih elemenata (kod elektro pogona
 • Spojnice
 • Fleksibilne zakretne lamele omogućuju osim zaštitnog djelovanja i ciljano usmjeravanje difuzne svjetlosti u objektu s ciljem maksimalne iskorištenosti ponude dnevnog svjetla.