Anhidrit estrih

Anhidrit estrih spada u „gradilišne estrihe koristi se i izlijeva na licu mjesta. „Anhidrit“ je kemijski blizak gipsu, pojavljuje se u prirodnom kamenu ali se može dobiti sagorijevanjem gipsa ili kemijskim putem.. Anhidritu se dodaju „aktivatori“, a to su sulfati, vapno ili cement

Anhidrit estrih nastaje iz anhidrit veziva, pijeska i vode, a može služiti kao spojni estrih, estrih na razdjelnim slojevima ili plivajući estrih s posebnim pojačanjem.