Barijere od prirodnih materijala za zaštitu od buke

Sažetak

U radu je dan prikaz efi kasnosti barijera za zaštitu od buke izvedenih od kamenog i zemljanog materijala (gabioni i nasipi). Prikazane su prednosti i nedostaci te je razmatrana njihova efi kasnost s obzirom na visinu barijere. Istaknuto je da se primjenom prirodnih materijala (višak iz iskopa) ostvaruju uštede jer nema potrebe za otvaranjem trajnih odlagališta materijala kao i uporaba redovito vrlo skupih elemenata od umjetnih materijala za izgradnju barijera za zaštitu od buke.

  • Autori: Prof.dr.sc. Vesna Dragčević;
  • prof.dr.sc. Stjepan Lakušić, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za prometnice, Kačićeva 26, Zagreb;
  • Miroslav Šimun, dipl.ing.građ., Institut građevinarstva Hrvatske, Janka Rakuše 1, Zagreb;
  • Ivica Stančerić, dipl.ing.građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za prometnice, Kačićeva 26, ZagrebUDK 699.844.001.7:624.0111 Uvod

    U Hrvatskoj se zaštita od buke prometa, posebice u gusto naseljenim urbanim sredinama, rijetko provodi. Potpuno su različite prekomjerne razine buke naseljenih područja uz novoizgrađene autoceste. Dionička društva koja upravljaju autocestama slijede opredjeljenje Republike Hrvatske da je posebno važna briga o okolišu pa tako i zaštita od buke, [1].

    Prije desetak godina u Hrvatskoj je započela intenzivna izgradnja autocesta. Projektnom dokumentacijom predviđena rješenja zaštite od buke, najčešće zidovi, djelomično su i izvedeni. U novije je vrijeme, osim na novim prometnicama, zaštita od buke u planu i na prije izvedenim dionicama cesta i autocesta koje prolaze neposredno uz naselja (npr. zaštita od buke naselja Čavle na AC Rijeka Zagreb). Od izvedenih barijera, u gorskim predjelima Hrvatske najčešće su to drveni zidovi dok su u sjeverozapadnom dijelu najčešće zidovi izvedeni od aluminijskih i prozirnih panela.Zaštita od buke znači znatne troškove, posebice ako su predviđeni zidovi od aluminijskih i prozirnih panela inozemnih proizvođača. Kako bi zaštita od buke bila učinkovita, građevina trajna i jednostavna za održavanje, moraju biti zadovoljeni zahtjevi koji se odnose na sposobnost apsorpcije zvuka, mehaničku otpornost i stabilnost, otpornost na smrzavanje, djelovanje soli, požar i sl. Osim tih zahtjeva, barijere za zaštitu od buke moraju zadovoljiti i estetske kriterije, tj. uklapati se u okoliš, što će uvelike utjecati na odabir tipa barijere odnosno vrste materijala od kojeg će barijera biti izrađena.

    Sve se više stoga nastoje graditi barijere od lokalnog prirodnog materijala (zemlja, kamen ili mješavina zemlje i kamena), koji je često višak tijekom gradnje prometnice. Barijere od prirodnog materijala koji je višak iz iskopa izgradnjom građevina donjeg ustroja, uzetog s istog područja na kojem će biti primijenjen za izgradnju, najbolje se uklapaju u okoliš. Osim toga, nije potrebno zbrinjavati višak materijala i otvarati odlagališta, pa je to u konačnici i najjeftinije rješenje. Iskustva zemalja koje su se orijentirale na veću primjenu prirodnih materijala za izgradnju barijera pokazala su da su to barijere i vrlo dobrih akustičnih svojstava, [2]. Ocjena upotrebljivosti barijera od prirodnih materijala izvedenih u Hrvatskoj bit će prikazana u nastavku.