Beton – betoniranje tijekom hladnog vremena

Visoke temperaturne razlike između dana i noći, snažne izmjene vlage u zraku, kiša, vjetar, snijeg koji se topi uvelike se mogu negativno odraziti na beton.

Moguća optička oštećenja betona

Značajan utjecaj na optički izgled vanjske površine betona imaju količina i omjer upotrijebljene vrijednosti vode i cementa kao i ton boje cementnog kamena. Presudne faktore ipak predstavljaju stabilnost svježeg betona, razvoj i tijek procesa hidratacije kao i dodavanje odnosno oduzimanje vlage.

Hladno vrijeme kao i toplo zahtijeva stoga poduzimanje određenih mjera kako bi se građevinski radovi – poglavito kad je riječ o neožbukanom betonu – odvijali svojim normalnim tijekom.

Problem ”podizanja ili izbijanja” vode

Niske temperature usporavaju tijek očvršćivanja betona i usporavaju djelovanje dodatnih sredstava i aditiva u betonu. U ovakvim uvjetima može se kod određenih vrsta betona pojaviti efekt podizanja ili izbijanja vode na zidovima na kojima se nalaze oplate – ovaj efekt dodatno pojačavaju hladne oplate i niske temperature svježeg betona. Kao posljedica na vanjskoj površini betona i ispod oplata naziru se tamne i neugledne mrlje.

Nakupljena količina vode koje ne uspije stići do površine dijelom mogu uzrokovati pojavu izuzetno velikih pora na površinama s oplatom.

Problem izluživanja površine betona

Kišna jesen ili kišoviti travanj – u oba slučaja mekana voda jednostavnije pronalazi put kretanja na površini svježeg betona i na njoj iza sebe ostavlja u kratkom vremenu ”bijele tragove”. Ovakve tragove iza sebe može ostaviti i snijeg koji se topi na suncu u proljetno vrijeme.

Ovakva reakcija slična je ”eflorescenciji” betona i ona se može definirati kao kratkoročni kemijski ”napad” meke vode pri čemu kalcij-hidroksid dospijeva na površinu i kojeg na zraku karbonizira CO2 i tako se stvara kalcij-karbonat CsCO3 koji se na površini manifestira kao bijeli talog.

Problem ”eflorescencije” betona

Svi utjecaji koji su prije svega razlog kašnjenja pojave hidratacije na površini pospješuju naime efekt ”eflorescencije” betona. Pored niskih temperatura uzrok ove pojave na površini betona su tvari iz samih agregata ali i oplata (tvari iz drveta slične šećerima) koji usporavaju učvršćivanje odnosno razlog su za određeno vremensko kašnjenje očvršćivanja. Dodatni negativan utjecaj ima pojava dodatne vlage na površini svježeg betona (jutarnja rosa, inje).

Ukoliko se dogodi da suvišna količina vode u sastavu betonu ishlapi tijekom toplog i suhog vremena, onda se otopljeni kalcij-hidroksid zadržava ispod optički vidljive površine betona pa ga stoga i ne vidimo. Ukoliko se pak dogodi da kalcij-hidroksidom zasićena voda iz pora unutarnje strukture betona dospije na površinu ili ako se na površini betona stvori bilo kakav vodeni sloj (uslijed kiše, rose, kondenzirane vode pare zbog zaštitne folije koja se nalazi iznad površine) i ako tada otopljeni kalcij-hidroksid dospije u kontakt s tom vodom, onda će doći do kemijske reakcije između njega i CO2 što će rezultirati stvaranjem kalcij-karbonata koji se na površini manifestira kao ”eflorescencije” betona.

Preventivne mjere protiv optičkih oštećenja betona

Tamne mrlje uzrokovane izbijanjem vode i velike pore u betonskoj strukturi koje se kao oštećenja pojavljuju već tijekom postupka betoniranja moguće je izbjeći poduzimanjem određenih preventivnih mjera kao što su zagrijavanje agregata i oplata kao i zaštićivanje mjesta gradnje od vanjskih vremenskih neprilika poglavito ukoliko se radi o hladnijim mjesecima godine kao što je zima. U okvirima mogućnosti korištenja i primjene suvremene betonske tehnologije u obzir je potrebno uzeti promijenjeno ponašanje betona tijekom obrade. Ovo poglavito vrijedi za aspekt ugradnje betona na primjer kad je riječ o intenzitetu zbijanja betona.

Optički nedostaci kao što su izluživanje površine betona i ”eflorescencija” betona na svježem se betonu mogu pojaviti neovisno o tome koja se vrsta cementa koristi jer se kalcij-hidroksid u betonu koji nije karboniziran uvijek pojavljuje u prekomjernim količinama.

Stoga je svježi beton nužno zaštiti od negativnih utjecaja vanjskih vremenskih (ne)prilika i to na način:

Neožbukani beton ne smije se otkrivati odnosno s njegove se površine ne smiju skidati oplate prije ili tijekom snažnih oborina kao što ga se ne smije prskati vodom odmah nakon skidanja oplata.

Svježi je beton poglavito tijekom hladnih mjeseci u godini potrebno zaštiti od vremenskih neprilika (kontakta s vodom). Jedna od najučinkovitijih mjera zaštite svježeg betona je pustiti ga do stoji u oplatama vremenski nešto duže nego što bismo to inače učinili.

I tijekom naknadne obrade okomitih površina zaštitna folija ne smije dolaziti u kontakt s površinom betona (potrebno je između folije i betona postaviti razmakne elemente).

Nakon što beton formira dovoljno čvrstu i otpornu vanjsku strukturu odnosno površinu opasnost od izluživanja površine i ”eflorescencije” drastično se smanjuje. Pravilno dnevno planiranje radova vezanih uz betoniranje vrlo je važan čimbenik kad je riječ o zimskim mjesecima. Tako ukoliko se radovi betoniranja moraju izvoditi tijekom zime onda je to najpovoljnije i najbolje činiti u poslijepodnevnim satima kad su agregati i armature ipak donekle zagrijani od sunčevih zraka.

Zaključak

Tamne mrlje nastale izbijanjem vode na površini betona dodatno stimulira dugo ”otvoreno” vrijeme učvršćivanja odnosno vrijeme prije formiranja dovoljno čvrste i otporne površine. Ovaj je problem moguće izbjeći i tijekom niskih vremenskih temperatura i to upotrebom stabilnih mješavina, pravilnim izborom dnevnog termina betoniranja kao i zagrijavanjem armature i oplata.

Pojavu izluživanja površine i efekt ”eflorescencije” kod svježeg betona dodatno stimuliraju nepravilna (produljena) hidratacija, slabo zbijeni rubni dijelovi betonske površine kao i prerani kontakt s vodom (negativan atmosferski utjecaj). Ove pojave ne utječu na dugotrajnost no ipak bi mogle imati negativan utjecaj na kvalitetu neožbukanog betona. Upotreba drvenih oplata poglavito tijekom niskih temperatura može stimulirati i potaknuti pojavu ”eflorescencije” betona.

Nakon skidanja oplata moguće je spriječiti pojavu ”eflorescencije” i postići optički zadovoljavajući izgled površine betona i to primjenom odgovarajućih preventivnih i zaštitih mjera poglavito usmjerenih protiv negativnih atmosferskih utjecaja i protiv formiranja sloja kondenzirane vode na površini.

Aditivi i dodaci betonu

Sredstva koje se dodatno dodaju betonu s ciljem promjene, prilagodbe ili određenih poboljšanja njegova kemijskog ili fizikalnog djelovanja ili pak obiju osobina svježeg i/ili očvrslog (čvrstog) betona u pravilu su tekuće ili praškaste tvari – one prije svega utječu i mijenjaju reakciju betona na krutost, vlastito očvršćivanje i vlastitu otpornost na niske temperature. Istovremeno pozitivno djelovanje pojedinog dodatka na jednu osobinu betona može proizvesti neku drugu neželjenu promjenu pa ovu činjenicu uvijek treba uzimati u obzir.

Pretpostavka za uspješnu primjenu dodataka betonu u svakom se slučaju temelji na činjenici da je uvije potrebno uzimati u obzir priznate i provjeren principe sastava betonskih agregata, obradu i naknadnu doradu betona.

Dodaci betonu u pravilu se dodaju u vrlo malim količinama, tako malim da oni svojim prostornim udjelom (volumenom) u sastavu betona nemaju nikakvu ulogu. Dozvoljene količine dodataka betonu prikazane su u posebnoj tablici.

O grupama dodataka betonu

U pravilu razlikujemo sljedeće grupe dodataka betonu:

Grupa Oznaka Boja
Sredstvo za razrjeđivanje betona SzR Žuta
Fluidi FB Siva
Sredstvo za formiranje pora SzfP Plava
Sredstvo za zbijanje betona SzZ Smeđa
Sredstvo za usporavanje učvršćivanja SzU Crvena
Sredstvo za ubrzavanje učvršćivanja SzU Zelena
Injekcijsko sredstvo IS Bijela
Stabilizator SS Ljubičasta
Sredstvo za redukciju kromata SzrK Ružičasta
Dodatak za recikliranje vode DzR Crna
Sredstvo za pjenušanje SzP Narančasta